Visa allt om PT Racing AB
Visa allt om PT Racing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 782 1 504 2 772 796 2 607 1 577 3 215 2 557 5 440 3 982
Övrig omsättning - - - - 463 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -203 -21 -667 -234 670 92 -511 111 165 5
Resultat efter finansnetto -209 -43 -791 -231 771 137 -556 97 134 7
Årets resultat -209 -43 -791 -231 771 137 -556 68 134 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 55 55 147 165 633 920 1 013 1 707 1 073
Omsättningstillgångar 167 924 1 062 583 1 108 715 1 157 521 625 403
Tillgångar 222 979 1 117 730 1 273 1 348 2 077 1 533 2 331 1 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 115 118 208 939 168 112 168 100 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 48 90 125 258 42 145 916 870
Kortfristiga skulder 134 858 951 431 209 921 1 924 1 220 1 315 480
Skulder och eget kapital 222 979 1 117 730 1 273 1 348 2 077 1 533 2 331 1 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 9 17 0 46 192 690 85 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 3 0 11 41 185 27 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 782 1 504 2 772 796 3 070 1 577 3 215 2 557 5 440 3 982
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 3 3 4 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 782 1 504 2 772 796 869 526 804 2 557 5 440 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 28 17 24 1 19 78 230 155 21 -
Rörelseresultat, EBITDA -203 -21 -625 -192 1 106 320 -411 315 678 295
Nettoomsättningförändring -48,01% -45,74% 248,24% -69,47% 65,31% -50,95% 25,73% -53,00% 36,61% -%
Du Pont-modellen -90,99% -1,74% -59,62% -30,27% 61,90% 11,80% -24,31% 7,37% 7,21% 0,47%
Vinstmarginal -25,83% -1,13% -24,03% -27,76% 30,23% 10,08% -15,71% 4,42% 3,09% 0,18%
Bruttovinstmarginal 94,12% 88,96% 43,90% 94,72% 76,45% 87,06% 47,84% 72,98% 33,27% 57,58%
Rörelsekapital/omsättning 4,22% 4,39% 4,00% 19,10% 34,48% -13,06% -23,86% -27,34% -12,68% -1,93%
Soliditet 39,64% 11,75% 10,56% 28,49% 73,76% 12,46% 5,39% 10,96% 4,29% 8,54%
Kassalikviditet 124,63% 107,69% 111,67% 135,27% 530,14% 77,63% 60,14% 42,70% 47,53% 83,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...