Visa allt om Aktiebolaget Liljenbergs Maskinstation
Visa allt om Aktiebolaget Liljenbergs Maskinstation

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 3 405 3 698 3 535 3 461 3 803 3 959 3 146 3 375 2 294 3 636
Övrig omsättning 580 69 59 286 82 86 98 418 267 62
Rörelseresultat (EBIT) 558 74 -152 325 48 73 -331 -33 176 91
Resultat efter finansnetto 528 30 -212 278 41 66 -344 -61 168 74
Årets resultat 0 0 0 0 48 0 3 0 139 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 138 3 354 3 929 4 205 2 495 2 879 3 076 3 374 2 908 3 371
Omsättningstillgångar 983 1 121 775 939 761 749 442 627 741 923
Tillgångar 5 121 4 475 4 704 5 144 3 257 3 628 3 518 4 001 3 649 4 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 494 494 494 494 494 446 446 443 442 303
Obeskattade reserver 2 640 2 115 2 085 2 297 2 020 2 047 1 982 2 330 2 395 2 424
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 173 1 037 1 324 1 611 318 389 461 482 358 856
Kortfristiga skulder 814 829 801 742 424 745 628 747 453 710
Skulder och eget kapital 5 121 4 475 4 704 5 144 3 257 3 628 3 518 4 001 3 649 4 294
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 469 462 439 272 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 865 821 954 815 903 700 684 754 430 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 100 - - - - -
Sociala kostnader 366 317 360 310 364 348 343 385 220 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 985 3 767 3 594 3 747 3 885 4 045 3 244 3 793 2 561 3 698
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 681 740 707 865 951 792 787 844 574 909
Personalkostnader per anställd (tkr) 252 233 268 287 347 307 378 399 232 336
Rörelseresultat, EBITDA 1 044 648 414 831 464 540 69 281 534 434
Nettoomsättningförändring -7,92% 4,61% 2,14% -8,99% -3,94% 25,84% -6,79% 47,12% -% -%
Du Pont-modellen 11,11% 1,83% -3,02% 6,59% 1,96% 2,29% -9,15% -0,40% 5,26% 2,61%
Vinstmarginal 16,71% 2,22% -4,02% 9,79% 1,68% 2,10% -10,24% -0,47% 8,37% 3,08%
Bruttovinstmarginal 65,11% 58,11% 60,91% 59,78% 56,88% 59,36% 59,85% 54,01% 66,70% 58,39%
Rörelsekapital/omsättning 4,96% 7,90% -0,74% 5,69% 8,86% 0,10% -5,91% -3,56% 12,55% 5,86%
Soliditet 49,86% 47,90% 45,07% 42,51% 60,88% 53,88% 54,20% 53,00% 59,37% 47,70%
Kassalikviditet 109,71% 129,19% 85,52% 116,71% 165,80% 95,30% 61,94% 70,55% 152,10% 113,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...