Visa allt om CC Trading i Nora Aktiebolag
Visa allt om CC Trading i Nora Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 18 10 66 28 32
Övrig omsättning - 1 - - - 7 8 - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -32 -122 -147 -113 -186 -132 -147 -141 -162
Resultat efter finansnetto 967 1 346 2 619 854 144 1 497 -31 252 626 381
Årets resultat 752 783 1 532 582 101 1 440 -62 247 636 619
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 063 6 664 5 931 5 238 4 081 4 342 3 368 4 032 4 030 2 702
Omsättningstillgångar 133 752 260 1 887 1 854 1 889 699 617 579 1 399
Tillgångar 8 196 7 417 6 191 7 124 5 935 6 231 4 067 4 649 4 609 4 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 695 4 437 3 655 4 913 4 465 4 481 3 158 3 337 3 180 2 634
Obeskattade reserver 1 118 1 118 779 175 0 77 49 64 81 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 103 1 050 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 280 811 757 2 037 1 470 1 672 859 1 248 1 348 1 186
Skulder och eget kapital 8 196 7 417 6 191 7 124 5 935 6 231 4 067 4 649 4 609 4 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 495 0 2 490 135 117 117 117 90 90
Omsättning 0 1 0 0 0 25 18 66 84 32
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -35 -32 -122 -115 -107 -183 -117 -77 -73 -104
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 80,00% -84,85% 135,71% -12,50% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 24,83% 6,02% 6,65% 14,95% 10,66%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 8 594,44% 2 450,00% 468,18% 2 460,71% 1 365,62%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 1 205,56% -1 600,00% -956,06% -2 746,43% 665,62%
Soliditet 67,92% 71,58% 68,85% 70,77% 75,23% 72,83% 78,54% 72,77% 70,26% 69,16%
Kassalikviditet 10,39% 92,73% 34,35% 92,64% 126,12% 112,98% 81,37% 49,44% 42,95% 117,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...