Visa allt om Emart Consult Aktiebolag
Visa allt om Emart Consult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -70 -17 13 12 -33 -40 -31 -6 10 3
Resultat efter finansnetto -70 9 13 12 -32 -46 -31 -5 10 2
Årets resultat -70 9 13 12 -32 -46 -31 -5 10 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 40 40 40 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 142 211 122 107 93 141 161 123 124 152
Tillgångar 142 211 162 147 133 141 161 123 124 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 136 82 69 57 64 75 106 111 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 75 80 78 77 76 87 18 13 26
Skulder och eget kapital 142 211 162 147 133 141 161 123 124 152
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -70 -17 13 12 -33 -40 -31 -6 10 3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 8,06% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 6,67% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 74,00% -%
Soliditet 45,77% 64,45% 50,62% 46,94% 42,86% 45,39% 46,58% 86,18% 89,52% 82,89%
Kassalikviditet 186,84% 201,33% 77,50% 98,72% 120,78% 165,79% 139,08% 405,56% 684,62% 38,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...