Visa allt om Hasse Ge-Ge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 467 794 615 859 996 1 023 997 1 282 1 535
Övrig omsättning 10 - - - - 1 4 4 14 37
Rörelseresultat (EBIT) -40 -101 100 46 24 39 164 -110 -111 58
Resultat efter finansnetto -46 -108 94 38 17 34 102 -122 -116 57
Årets resultat -46 -100 72 18 18 19 95 -122 -57 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 197 198 310 310 310 310 338 416 444 394
Omsättningstillgångar 138 220 130 219 300 301 251 96 335 520
Tillgångar 335 419 440 528 610 611 589 512 780 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 215 316 243 226 208 216 147 269 327
Obeskattade reserver 0 0 11 11 0 8 0 0 0 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 145 155 165 175 185 195 205 215 225 245
Kortfristiga skulder 21 48 -52 99 199 200 167 150 286 284
Skulder och eget kapital 335 419 440 528 610 611 589 512 780 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 40 - 210 120 140 370 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 167 139 0 205 0 9 201 212 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 20 69 111 163 182 162 280 311 293
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
Omsättning 26 467 794 615 859 997 1 027 1 001 1 296 1 572
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 467 794 615 859 996 1 023 499 641 768
Personalkostnader per anställd (tkr) - 196 213 167 359 446 298 315 435 452
Rörelseresultat, EBITDA -40 9 100 46 24 67 192 -82 -79 91
Nettoomsättningförändring -96,57% -41,18% 29,11% -28,41% -13,76% -2,64% 2,61% -22,23% -16,48% -%
Du Pont-modellen -11,64% -23,87% 23,18% 9,09% 4,43% 6,55% 27,84% -20,70% -13,21% 7,11%
Vinstmarginal -243,75% -21,41% 12,85% 7,80% 3,14% 4,02% 16,03% -10,63% -8,03% 4,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 731,25% 36,83% 22,92% 19,51% 11,76% 10,14% 8,21% -5,42% 3,82% 15,37%
Soliditet 50,45% 51,31% 73,77% 47,56% 37,05% 35,01% 36,67% 28,71% 34,49% 40,42%
Kassalikviditet 657,14% 458,33% -% 221,21% 150,75% 150,50% 150,30% 64,00% 117,13% 183,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...