Visa allt om Hasse Ge-Ge AB
Visa allt om Hasse Ge-Ge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 16 467 794 615 859 996 1 023 997 1 282
Övrig omsättning 575 10 - - - - 1 4 4 14
Rörelseresultat (EBIT) 468 -40 -101 100 46 24 39 164 -110 -111
Resultat efter finansnetto 463 -46 -108 94 38 17 34 102 -122 -116
Årets resultat 371 -46 -100 72 18 18 19 95 -122 -57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 197 198 310 310 310 310 338 416 444
Omsättningstillgångar 644 138 220 130 219 300 301 251 96 335
Tillgångar 644 335 419 440 528 610 611 589 512 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 169 215 316 243 226 208 216 147 269
Obeskattade reserver 0 0 0 11 11 0 8 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 145 155 165 175 185 195 205 215 225
Kortfristiga skulder 104 21 48 -52 99 199 200 167 150 286
Skulder och eget kapital 644 335 419 440 528 610 611 589 512 780
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 40 - 210 120 140 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 167 139 0 205 0 9 201 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 20 69 111 163 182 162 280 311
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 27 0 0
Omsättning 578 26 467 794 615 859 997 1 027 1 001 1 296
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 16 467 794 615 859 996 1 023 499 641
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 196 213 167 359 446 298 315 435
Rörelseresultat, EBITDA 468 -40 9 100 46 24 67 192 -82 -79
Nettoomsättningförändring -81,25% -96,57% -41,18% 29,11% -28,41% -13,76% -2,64% 2,61% -22,23% -%
Du Pont-modellen 72,67% -11,64% -23,87% 23,18% 9,09% 4,43% 6,55% 27,84% -20,70% -13,21%
Vinstmarginal 15 600,00% -243,75% -21,41% 12,85% 7,80% 3,14% 4,02% 16,03% -10,63% -8,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18 000,00% 731,25% 36,83% 22,92% 19,51% 11,76% 10,14% 8,21% -5,42% 3,82%
Soliditet 83,85% 50,45% 51,31% 73,77% 47,56% 37,05% 35,01% 36,67% 28,71% 34,49%
Kassalikviditet 619,23% 657,14% 458,33% -% 221,21% 150,75% 150,50% 150,30% 64,00% 117,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...