Visa allt om PR i Backaryd AB
Visa allt om PR i Backaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 237 252 279 326 239 319 307 241 216 218
Övrig omsättning 80 - - - - 23 33 20 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 133 6 42 44 -36 79 119 -74 -55 41
Resultat efter finansnetto 152 42 75 46 -27 78 111 -70 -29 46
Årets resultat 174 17 49 27 3 5 15 0 0 20
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 670 817 861 872 890 957 877 683 602 569
Omsättningstillgångar 392 118 127 156 145 151 197 50 268 278
Tillgångar 1 062 936 988 1 028 1 035 1 108 1 074 733 870 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 728 580 588 564 562 579 605 615 639 639
Obeskattade reserver 156 228 208 196 189 220 149 58 130 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 56 112 168 224 215 0 21 0
Kortfristiga skulder 177 129 136 156 116 84 106 60 80 49
Skulder och eget kapital 1 062 936 988 1 028 1 035 1 108 1 074 733 870 848
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 45 34 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 15 11 5
Utdelning till aktieägare 300 25 25 25 25 20 30 25 25 0
Omsättning 317 252 279 326 239 342 340 261 218 218
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 241 216 218
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 60 45 28
Rörelseresultat, EBITDA 150 68 103 103 25 113 159 -36 -18 71
Nettoomsättningförändring -5,95% -9,68% -14,42% 36,40% -25,08% 3,91% 27,39% 11,57% -0,92% -%
Du Pont-modellen 14,41% 4,91% 8,50% 5,54% -1,26% 8,12% 11,08% -9,14% -2,76% 5,66%
Vinstmarginal 64,56% 18,25% 30,11% 17,48% -5,44% 28,21% 38,76% -27,80% -11,11% 22,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,69% 99,67% 98,76% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 90,72% -4,37% -3,23% 0,00% 12,13% 21,00% 29,64% -4,15% 87,04% 105,05%
Soliditet 80,01% 80,97% 75,94% 68,92% 67,76% 66,89% 66,56% 89,60% 84,21% 88,94%
Kassalikviditet 221,47% 91,47% 93,38% 100,00% 125,00% 179,76% 185,85% 83,33% 335,00% 567,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...