Visa allt om Sättraby Verkstads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 560 9 260 8 832 8 175 8 316 7 296 5 236 7 912 7 879 7 639
Övrig omsättning 290 42 133 42 - - 20 109 - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 214 247 -107 52 133 -559 197 -11 306
Resultat efter finansnetto 118 192 229 -129 38 109 -578 156 -62 271
Årets resultat 89 148 229 -51 38 109 -378 48 26 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 449 1 371 1 347 1 426 1 229 1 400 1 581 1 750 1 997 2 037
Omsättningstillgångar 2 213 2 144 1 841 1 846 1 906 1 707 1 418 2 027 2 072 1 973
Tillgångar 3 662 3 515 3 188 3 272 3 135 3 107 2 999 3 778 4 070 4 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 774 1 810 1 661 1 433 1 884 1 846 1 737 2 115 2 067 2 040
Obeskattade reserver 0 0 0 0 78 78 78 278 188 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 125 182 263 47 167 309 452 595 608
Kortfristiga skulder 1 888 1 580 1 345 1 577 1 127 1 017 874 933 1 220 1 073
Skulder och eget kapital 3 662 3 515 3 188 3 272 3 135 3 107 2 999 3 778 4 070 4 010
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 455 549 564 566 500 483 762 843
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 526 2 501 1 978 1 769 1 486 1 364 1 305 1 484 1 129 1 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 982 919 932 794 779 705 703 820 841 789
Utdelning till aktieägare 0 125 0 0 400 0 0 0 0 0
Omsättning 10 850 9 302 8 965 8 217 8 316 7 296 5 256 8 021 7 879 7 639
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 509 1 323 1 262 1 168 1 188 1 042 748 1 130 1 126 1 091
Personalkostnader per anställd (tkr) 508 497 486 449 406 379 364 426 399 397
Rörelseresultat, EBITDA 285 404 428 71 223 313 -311 444 264 522
Nettoomsättningförändring 14,04% 4,85% 8,04% -1,70% 13,98% 39,34% -33,82% 0,42% 3,14% -%
Du Pont-modellen 3,63% 6,09% 7,81% -3,27% 1,69% 4,28% -18,61% 5,43% -0,22% 7,66%
Vinstmarginal 1,26% 2,31% 2,82% -1,31% 0,64% 1,82% -10,66% 2,59% -0,11% 4,02%
Bruttovinstmarginal 50,18% 59,32% 59,96% 54,23% 52,77% 53,88% 52,22% 55,37% 51,59% 53,79%
Rörelsekapital/omsättning 3,08% 6,09% 5,62% 3,29% 9,37% 9,46% 10,39% 13,83% 10,81% 11,78%
Soliditet 48,44% 51,49% 52,10% 43,80% 61,93% 61,26% 59,84% 61,28% 54,11% 56,04%
Kassalikviditet 56,41% 72,53% 65,06% 54,34% 103,55% 89,38% 68,08% 153,48% 114,34% 110,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...