Visa allt om EWAB Engineering Aktiebolag
Visa allt om EWAB Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 122 149 106 202 106 929 133 175 110 830 41 887 42 670 87 059 77 557 51 744
Övrig omsättning 5 438 4 604 10 257 8 437 4 908 2 739 839 5 011 3 283 -
Rörelseresultat (EBIT) 16 558 3 335 -7 348 4 212 3 492 -11 812 -10 999 4 610 974 -8 499
Resultat efter finansnetto 15 573 1 695 -8 373 3 049 2 717 -12 057 -11 159 4 046 198 -8 928
Årets resultat 12 103 1 292 -6 028 1 386 1 596 -8 903 -8 338 2 900 -2 799 -2 383
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 999 39 400 27 220 21 889 20 368 21 809 17 910 15 477 18 159 18 454
Omsättningstillgångar 60 900 49 912 48 455 64 941 51 229 33 721 38 359 61 171 58 200 50 107
Tillgångar 92 899 89 311 75 675 86 829 71 597 55 530 56 269 76 648 76 360 68 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 116 34 013 32 620 38 648 37 263 35 893 44 796 53 134 51 234 54 033
Obeskattade reserver 0 0 0 698 698 185 189 111 177 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 506 36 845 15 054 2 665 2 275 2 400 3 410 9 846 5 410 6 410
Kortfristiga skulder 20 278 18 453 28 001 44 818 31 362 17 052 7 874 13 556 19 539 7 934
Skulder och eget kapital 92 899 89 311 75 675 86 829 71 597 55 530 56 269 76 648 76 360 68 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 501 494 - 0 - 1 969 1 381 1 396 967 1 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 21 099 21 207 22 970 22 831 16 721 11 818 12 121 14 652 13 331 12 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 9 132 8 727 9 092 9 817 7 558 6 781 6 777 6 859 6 730 6 592
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 65 1 000 0
Omsättning 127 587 110 806 117 186 141 612 115 738 44 626 43 509 92 070 80 840 51 744
Nyckeltal
Antal anställda 59 60 63 68 49 - 42 48 44 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 070 1 770 1 697 1 958 2 262 - 1 016 1 814 1 763 1 176
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 548 539 509 597 - 528 503 493 474
Rörelseresultat, EBITDA 20 974 7 099 -4 785 6 448 5 426 -10 058 -9 305 6 280 2 602 -6 729
Nettoomsättningförändring 15,02% -0,68% -19,71% 20,16% 164,59% -1,84% -50,99% 12,25% 49,89% -%
Du Pont-modellen 17,84% 3,74% -9,71% 4,86% 4,88% -21,27% -19,54% 6,08% 1,46% -12,25%
Vinstmarginal 13,57% 3,14% -6,87% 3,17% 3,15% -28,19% -25,77% 5,35% 1,44% -16,24%
Bruttovinstmarginal 52,24% 53,48% 40,01% 42,04% 50,31% 44,00% 56,26% 45,87% 41,90% 44,28%
Rörelsekapital/omsättning 33,26% 29,62% 19,13% 15,11% 17,93% 39,80% 71,44% 54,69% 49,85% 81,50%
Soliditet 49,64% 38,08% 43,11% 45,10% 52,76% 64,88% 79,86% 69,43% 67,26% 79,00%
Kassalikviditet 58,90% 120,96% 67,10% 74,30% 122,79% 127,78% 371,37% 356,60% 251,39% 470,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...