Visa allt om Uniboard Aktiebolag
Visa allt om Uniboard Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 3 235 746 2 019 2 130 1 306 2 538 2 313 7 906 15 812
Övrig omsättning - - - - 656 - 4 000 - - 1 000
Rörelseresultat (EBIT) -18 135 1 817 -1 757 -1 478 2 266 558 6 033 -2 288 -334 -267
Resultat efter finansnetto -18 599 1 821 -1 759 -1 470 2 246 564 6 038 -2 286 -287 -248
Årets resultat -18 316 1 993 -1 614 -1 365 1 126 416 4 714 -1 038 -36 -41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 918 432 667 902 1 138 115 231 346 461 76
Omsättningstillgångar 5 646 68 353 65 902 67 523 70 781 72 280 71 198 64 642 66 608 64 270
Tillgångar 50 565 68 785 66 569 68 426 71 919 72 395 71 428 64 988 67 069 64 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 449 64 765 62 773 64 387 65 752 64 626 64 210 59 533 60 571 60 607
Obeskattade reserver 0 283 455 600 706 0 0 0 1 248 1 499
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 116 3 736 3 342 3 439 5 462 7 770 7 218 5 455 5 250 2 240
Skulder och eget kapital 50 565 68 785 66 569 68 426 71 919 72 395 71 428 64 988 67 069 64 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0
Omsättning 0 3 235 746 2 019 2 786 1 306 6 538 2 313 7 906 16 812
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 130 - - - 7 906 15 812
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 900 2 052 -1 522 -1 243 2 401 673 6 148 -2 173 -219 -175
Nettoomsättningförändring -100,00% 333,65% -63,05% -5,21% 63,09% -48,54% 9,73% -70,74% -50,00% -%
Du Pont-modellen -% 2,65% -2,63% -2,15% 3,17% 0,78% 8,45% -3,52% -0,43% -0,39%
Vinstmarginal -% 56,29% -235,12% -72,86% 107,04% 43,26% 237,90% -98,83% -3,63% -1,57%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -85,91% 32,65% 25,58%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 997,43% 8 386,06% 3 174,05% 3 066,62% 4 939,51% 2 520,88% 2 558,88% 776,09% 392,30%
Soliditet 91,86% 94,48% 94,83% 94,74% 92,15% 89,27% 89,89% 91,61% 91,65% 95,87%
Kassalikviditet 137,17% 506,32% 19,69% 26,52% 2,22% 27,46% 26,54% 24,55% 153,70% 88,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...