Visa allt om Trädgårdsfixarna i Stockholm AB
Visa allt om Trädgårdsfixarna i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 71 14 134 187 217 208 534 199 148 53
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -33 -62 -97 -52 62 3 53 -17 -85
Resultat efter finansnetto -13 -34 -62 -98 -52 61 3 53 -17 -86
Årets resultat -13 -34 -62 -98 -52 61 3 53 -17 -86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 13 3 4 10 13 3 12 22
Omsättningstillgångar 19 3 5 50 146 173 173 48 40 1
Tillgångar 19 12 19 53 150 182 186 51 52 23
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -187 -174 -140 -78 21 73 12 10 -43 -26
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 86 18
Kortfristiga skulder 206 186 157 130 130 110 174 34 9 31
Skulder och eget kapital 19 12 19 53 150 182 186 51 52 23
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 57 120 26 0 99 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 17 38 8 0 53 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 14 134 187 217 208 534 199 148 53
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 71 14 134 187 217 208 534 199 148 53
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 74 158 105 - 231 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -28 -57 -96 -46 65 9 62 -7 -58
Nettoomsättningförändring 407,14% -89,55% -28,34% -13,82% 4,33% -61,05% 168,34% 34,46% 179,25% -%
Du Pont-modellen -68,42% -275,00% -326,32% -183,02% -34,67% 34,07% 1,61% 103,92% -32,69% -369,57%
Vinstmarginal -18,31% -235,71% -46,27% -51,87% -23,96% 29,81% 0,56% 26,63% -11,49% -160,38%
Bruttovinstmarginal 91,55% 100,00% 91,79% 89,84% 84,79% 73,08% 67,79% 71,36% 63,51% 69,81%
Rörelsekapital/omsättning -263,38% -1 307,14% -113,43% -42,78% 7,37% 30,29% -0,19% 7,04% 20,95% -56,60%
Soliditet -984,21% -1 450,00% -736,84% -147,17% 14,00% 40,11% 6,45% 19,61% -82,69% -113,04%
Kassalikviditet 9,22% 1,61% 3,18% 38,46% 112,31% 157,27% 99,43% 141,18% 444,44% 3,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...