Visa allt om Sjödells Redovisnings- och Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Sjödells Redovisnings- och Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-06
Nettoomsättning 1 497 1 469 1 677 1 376 1 574 1 580 1 451 1 499 893 1 750
Övrig omsättning - 25 - 35 - - 98 102 - -
Rörelseresultat (EBIT) 335 275 485 215 282 330 116 164 330 738
Resultat efter finansnetto 452 347 534 238 267 279 223 171 -85 318
Årets resultat 350 269 419 176 294 139 203 213 -111 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 338 38 38 38 38 31 34 40 139 1 215
Omsättningstillgångar 1 740 1 691 1 648 1 300 1 448 1 327 1 316 1 295 1 193 485
Tillgångar 2 078 1 729 1 686 1 338 1 486 1 358 1 350 1 335 1 332 1 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 841 1 491 1 522 1 103 1 327 1 033 1 014 931 718 929
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 145 75 150 280 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 24 72 6 23 103 15 5 95
Kortfristiga skulder 238 238 140 163 153 156 158 239 330 398
Skulder och eget kapital 2 078 1 729 1 686 1 338 1 486 1 358 1 350 1 335 1 332 1 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 225 274 210 27 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 339 390 363 443 467 234 236 229 93 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 151 174 163 172 168 173 248 259 94 203
Utdelning till aktieägare 300 0 300 0 400 0 120 120 0 100
Omsättning 1 497 1 494 1 677 1 411 1 574 1 580 1 549 1 601 893 1 750
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 749 735 839 688 787 527 484 500 298 583
Personalkostnader per anställd (tkr) 283 317 295 337 332 229 272 262 80 162
Rörelseresultat, EBITDA 335 275 485 215 285 333 122 169 374 776
Nettoomsättningförändring 1,91% -12,40% 21,88% -12,58% -0,38% 8,89% -3,20% 67,86% -% -%
Du Pont-modellen 21,90% 20,19% 31,79% 18,91% 20,26% 24,52% 16,96% 14,68% 27,70% 43,50%
Vinstmarginal 30,39% 23,76% 31,96% 18,39% 19,12% 21,08% 15,78% 13,08% 41,32% 42,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 100,33% 98,91% 89,92% 82,63% 82,27% 74,11% 79,81% 70,45% 96,64% 4,97%
Soliditet 88,59% 86,23% 90,27% 82,44% 89,30% 83,94% 79,21% 77,83% 69,04% 66,47%
Kassalikviditet 731,09% 710,50% 1 177,14% 797,55% 946,41% 850,64% 832,91% 541,84% 361,52% 121,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...