Visa allt om Modul-System HH AB
Visa allt om Modul-System HH AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 177 347 128 485 105 918 125 441 142 288 109 131 94 446 175 851 180 425 158 426
Övrig omsättning 1 240 1 175 6 378 - - - 123 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 048 1 265 -7 138 -518 3 507 -16 022 -9 401 27 152 27 962 21 054
Resultat efter finansnetto 15 415 423 -8 717 -4 341 300 -17 902 -9 886 25 554 27 706 21 042
Årets resultat 9 386 -343 -7 742 -3 290 348 -12 491 -7 500 16 916 19 615 14 659
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 835 110 836 104 056 110 635 109 552 116 063 82 283 69 082 67 482 67 697
Omsättningstillgångar 46 213 36 378 58 778 42 358 41 486 63 983 72 724 81 617 47 962 44 417
Tillgångar 151 048 147 214 162 834 152 993 151 038 180 046 155 007 150 699 115 444 112 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 361 54 975 55 323 55 736 56 201 56 111 56 478 57 938 63 645 56 973
Obeskattade reserver 9 275 6 034 5 690 4 599 4 646 5 367 6 582 6 814 6 866 6 652
Avsättningar (tkr) 12 883 12 575 12 068 11 680 11 380 10 192 9 736 9 177 8 343 7 550
Långfristiga skulder 33 508 45 860 68 168 59 962 59 338 86 007 66 177 50 353 5 080 11 166
Kortfristiga skulder 31 021 27 770 21 585 21 016 19 473 22 369 16 034 26 417 31 510 29 773
Skulder och eget kapital 151 048 147 214 162 834 152 993 151 038 180 046 155 007 150 699 115 444 112 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 500 1 380 1 350 1 320 1 552 1 200 1 200 1 425 1 071 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 33 973 29 842 28 579 26 512 30 581 27 066 26 875 34 435 33 229 35 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 15 068 12 942 12 313 11 730 12 433 11 788 12 465 14 671 15 099 13 079
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 178 587 129 660 112 296 125 441 142 288 109 131 94 569 175 851 180 425 158 426
Nyckeltal
Antal anställda 76 73 72 75 74 67 84 114 112 119
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 334 1 760 1 471 1 673 1 923 1 629 1 124 1 543 1 611 1 331
Personalkostnader per anställd (tkr) 678 605 587 527 602 598 483 443 441 406
Rörelseresultat, EBITDA 23 534 8 143 -1 584 5 880 9 378 -9 971 -4 073 31 923 32 256 25 269
Nettoomsättningförändring 38,03% 21,31% -15,56% -11,84% 30,38% 15,55% -46,29% -2,54% 13,89% -%
Du Pont-modellen 10,63% 0,90% -4,38% -0,32% 2,38% -8,83% -5,96% 18,17% 24,82% 19,24%
Vinstmarginal 9,05% 1,03% -6,73% -0,39% 2,52% -14,58% -9,78% 15,57% 15,88% 13,62%
Bruttovinstmarginal 38,95% 37,12% 28,60% 36,23% 41,24% 28,10% 35,62% 49,55% 47,12% 47,75%
Rörelsekapital/omsättning 8,57% 6,70% 35,11% 17,01% 15,47% 38,13% 60,02% 31,39% 9,12% 9,24%
Soliditet 47,40% 40,54% 36,70% 38,65% 39,48% 33,36% 39,57% 41,70% 59,41% 55,09%
Kassalikviditet 70,18% 64,95% 194,94% 125,95% 108,29% 180,62% 370,00% 249,93% 112,75% 110,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...