Visa allt om GreenExergy AB
Visa allt om GreenExergy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 877 5 651 7 346 13 220 9 023 1 639 773 0 0 0
Övrig omsättning 157 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -430 -1 627 -997 1 254 138 -4 060 -5 659 0 0 0
Resultat efter finansnetto -403 -1 527 -999 1 277 210 -4 055 -5 655 0 0 0
Årets resultat -403 -1 527 -999 1 277 210 -4 055 -5 655 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 861 730 856 377 457 451 229 360 360 360
Omsättningstillgångar 5 296 6 212 7 446 10 080 8 315 7 084 7 353 0 0 0
Tillgångar 6 157 6 942 8 301 10 457 8 772 7 535 7 582 360 360 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 168 3 572 5 099 6 098 4 821 4 610 4 345 360 360 360
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 0 0 0
Kortfristiga skulder 959 1 341 1 173 2 329 1 920 895 1 207 0 0 0
Skulder och eget kapital 6 157 6 942 8 301 10 457 8 772 7 535 7 582 360 360 360
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 398 369 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 3 333 3 202 3 864 4 168 3 426 1 181 617 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 0
Sociala kostnader 1 407 1 483 1 868 1 769 1 373 962 339 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 034 5 651 7 346 13 220 9 023 1 639 773 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 8 9 7 2 3 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 860 807 918 1 469 1 289 820 258 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 691 743 687 706 1 344 442 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -314 -1 502 -860 1 387 249 -4 007 -5 647 0 0 0
Nettoomsättningförändring 21,70% -23,07% -44,43% 46,51% 450,52% 112,03% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -6,51% -22,00% -12,01% 12,22% 2,42% -53,78% -74,56% -% -% -%
Vinstmarginal -5,83% -27,02% -13,57% 9,67% 2,35% -247,22% -731,31% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -462,48% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 63,07% 86,20% 85,39% 58,63% 70,87% 377,61% 795,08% -% -% -%
Soliditet 51,45% 51,45% 61,43% 58,32% 54,96% 61,18% 57,31% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 552,24% 463,24% 634,78% 432,80% 433,07% 791,51% 609,20% -% -% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...