Visa allt om Åhus Persiennservice Aktiebolag
Visa allt om Åhus Persiennservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 080 1 020 900 900 900 905 1 055 1 437 1 871 10 854
Övrig omsättning - 34 1 5 - - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 763 738 565 532 463 617 560 536 476 748
Resultat efter finansnetto 593 544 323 260 168 389 326 400 339 581
Årets resultat 449 382 242 234 112 2 254 217 193 346
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 570 6 853 7 158 7 442 7 725 7 579 8 207 5 770 5 102 3 481
Omsättningstillgångar 1 046 575 152 267 625 549 308 621 408 3 133
Tillgångar 7 616 7 428 7 310 7 708 8 349 8 128 8 515 6 391 5 509 6 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 003 2 554 2 172 2 180 2 446 2 334 2 332 2 078 1 962 1 769
Obeskattade reserver 622 606 554 542 602 590 582 605 515 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
Långfristiga skulder 3 563 3 873 4 183 4 493 4 803 4 820 5 100 2 440 2 600 2 760
Kortfristiga skulder 428 395 402 494 499 384 500 1 269 434 1 462
Skulder och eget kapital 7 616 7 428 7 310 7 708 8 349 8 128 8 515 6 391 5 509 6 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 338
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 250 500 0 0 0 100 0
Omsättning 1 080 1 054 901 905 900 905 1 055 1 437 1 871 10 900
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 551
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 428
Rörelseresultat, EBITDA 1 046 1 021 848 815 724 870 813 650 590 948
Nettoomsättningförändring 5,88% 13,33% 0,00% 0,00% -0,55% -14,22% -26,58% -23,20% -82,76% -%
Du Pont-modellen 10,02% 10,25% 7,73% 6,90% 5,55% 7,59% 6,59% 8,42% 8,68% 11,31%
Vinstmarginal 70,65% 74,61% 62,78% 59,11% 51,44% 68,18% 53,18% 37,44% 25,55% 6,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,07% 67,08% 35,49% 53,35%
Rörelsekapital/omsättning 57,22% 17,65% -27,78% -25,22% 14,00% 18,23% -18,20% -45,09% -1,39% 15,40%
Soliditet 45,80% 40,75% 35,62% 33,46% 34,61% 34,07% 32,42% 39,33% 42,35% 31,60%
Kassalikviditet 244,39% 145,57% 37,81% 54,05% 125,25% 142,97% 61,60% 48,94% 94,01% 69,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...