Visa allt om F. Ad. Müller Söhne AB
Visa allt om F. Ad. Müller Söhne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 105 6 691 6 504 6 594 6 299 5 356 5 043 4 542 4 720 5 116
Övrig omsättning - - - - - - - - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 1 838 1 093 1 161 1 148 998 511 419 196 328 488
Resultat efter finansnetto 1 846 1 122 1 199 1 194 1 033 519 437 303 335 502
Årets resultat 1 141 689 747 795 555 295 288 203 158 273
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 73 98 75 75 33 41 51 56 73
Omsättningstillgångar 4 762 5 733 5 760 3 820 3 856 2 975 2 451 2 283 3 111 2 190
Tillgångar 4 818 5 806 5 857 3 895 3 931 3 007 2 491 2 334 3 168 2 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 282 3 641 2 952 2 205 2 410 1 855 1 560 1 272 1 068 910
Obeskattade reserver 1 823 1 463 1 253 1 027 909 638 533 500 496 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 713 702 1 653 664 612 514 399 562 1 603 953
Skulder och eget kapital 4 818 5 806 5 857 3 895 3 931 3 007 2 491 2 334 3 168 2 263
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 973 817 775 774 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 619 1 054 1 020 1 169 1 233 294 358 368 405 402
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 281 520 532 528 485 453 393 459 505 510
Utdelning till aktieägare 1 500 2 500 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 7 105 6 691 6 504 6 594 6 299 5 356 5 043 4 542 4 720 5 136
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 368 2 230 2 168 2 198 1 575 1 339 1 261 1 136 1 180 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) 340 986 925 996 749 676 635 618 608 644
Rörelseresultat, EBITDA 1 855 1 117 1 180 1 159 1 004 519 427 209 344 507
Nettoomsättningförändring 6,19% 2,88% -1,36% 4,68% 17,61% 6,21% 11,03% -3,77% -7,74% -%
Du Pont-modellen 38,31% 19,32% 20,45% 30,65% 26,28% 17,26% 17,54% 13,11% 10,61% 22,18%
Vinstmarginal 25,98% 16,77% 18,42% 18,11% 16,40% 9,69% 8,67% 6,74% 7,12% 9,81%
Bruttovinstmarginal 59,39% 79,96% 80,92% 82,50% 82,47% 79,61% 76,18% 80,05% 77,58% 76,52%
Rörelsekapital/omsättning 56,99% 75,19% 63,15% 47,86% 51,50% 45,95% 40,69% 37,89% 31,95% 24,18%
Soliditet 76,88% 82,37% 67,09% 76,04% 78,35% 77,33% 78,40% 69,92% 44,98% 52,94%
Kassalikviditet 398,04% 530,91% 232,00% 394,58% 445,10% 386,58% 372,18% 236,12% 155,52% 168,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...