Visa allt om ABAS Fastigheter AB
Visa allt om ABAS Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 0 70 171 232 1 875 1 518
Övrig omsättning - 11 - - - 971 - 66 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 11 0 0 -1 1 017 21 -81 896 118
Resultat efter finansnetto 0 11 0 1 0 1 017 20 11 903 122
Årets resultat 0 8 0 0 0 -676 -32 10 522 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 3 3 3 3 845 978 814 61
Omsättningstillgångar 135 135 128 128 128 146 223 1 990 2 497 1 719
Tillgångar 138 138 132 131 131 149 1 068 2 968 3 311 1 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 136 127 127 128 128 805 2 286 2 278 1 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 659 675 410
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 2 4 4 4 22 264 22 357 244
Skulder och eget kapital 138 138 132 131 131 149 1 068 2 968 3 311 1 781
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 204 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 219 234
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 165 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 450 0 100
Omsättning 0 11 0 1 0 1 041 171 298 1 875 1 518
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 77 938 759
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 294 318
Rörelseresultat, EBITDA 0 11 0 0 -1 1 028 154 -26 987 143
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -59,06% -26,29% -87,63% 23,52% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,00% -% 682,55% 1,97% 0,40% 27,30% 6,91%
Vinstmarginal -% -% -% 0,00% -% 1 452,86% 12,28% 5,17% 48,21% 8,10%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 96,91% 67,92%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 12 400,00% -% 177,14% -23,98% 848,28% 114,13% 97,17%
Soliditet 98,55% 98,55% 96,21% 96,95% 97,71% 85,91% 75,37% 93,01% 83,48% 79,85%
Kassalikviditet 6 750,00% 6 750,00% 3 200,00% 3 200,00% 3 200,00% 663,64% 84,47% 9 045,45% 521,85% 662,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...