Visa allt om Overseas Division Scandinavia AB
Visa allt om Overseas Division Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 50 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -47 -10 -12 -19 -171 -71 -253 -105 0
Resultat efter finansnetto -5 -47 -10 -12 -19 -171 -71 -253 -105 0
Årets resultat -5 -47 -10 -12 -19 -171 -71 -253 -105 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 149 199 248 0
Omsättningstillgångar 2 4 1 4 4 7 15 7 114 128
Tillgångar 2 4 1 4 4 7 164 205 362 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -124 -119 -71 -61 -49 -29 120 101 169 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 118 68 58 48 21 25 38 0 0
Kortfristiga skulder 125 5 5 7 5 17 20 67 193 3
Skulder och eget kapital 2 4 1 4 4 7 164 205 362 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -47 -10 -12 -19 -121 -71 -203 -105 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -123,41% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -25 300,00% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -6 000,00% -% -%
Soliditet -6 200,00% -2 975,00% -7 100,00% -1 525,00% -1 225,00% -414,29% 73,17% 49,27% 46,69% 97,66%
Kassalikviditet 1,60% 80,00% 20,00% 57,14% 80,00% 41,18% 75,00% 10,45% 59,07% 4 266,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...