Visa allt om Bonareds Fastighets AB
Visa allt om Bonareds Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 * 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 253 267 100 165 296 280 311 309 110 269
Övrig omsättning - - 63 11 416 - - 135 207 219
Rörelseresultat (EBIT) 87 127 34 30 507 21 66 100 62 -31
Resultat efter finansnetto 66 103 7 0 481 3 -78 -330 5 -69
Årets resultat 48 77 1 -4 460 3 -78 -330 5 -69
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 * 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 286 1 257 1 326 1 412 1 499 1 848 1 950 1 995 1 582 1 319
Omsättningstillgångar 237 213 197 202 159 62 190 - 696 152
Tillgångar 1 522 1 470 1 523 1 614 1 658 1 909 2 140 2 191 2 279 1 471
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 784 736 659 659 663 203 200 105 435 430
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 583 587 761 815 869 1 310 744 1 798 1 641 905
Kortfristiga skulder 156 147 103 141 127 397 1 197 288 203 135
Skulder och eget kapital 1 522 1 470 1 523 1 614 1 658 1 909 2 140 2 191 2 279 1 471
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 15 0 115 139 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 5 0 40 48 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 253 267 163 176 712 280 311 444 317 488
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 100 165 296 280 - 309 110 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 20 - 154 - -
Rörelseresultat, EBITDA 196 209 120 117 607 124 127 177 144 115
Nettoomsättningförändring -5,24% 167,00% -39,39% -44,26% 5,71% -9,97% 0,65% 180,91% -59,11% -%
Du Pont-modellen 5,78% 8,71% 2,30% 1,86% 30,58% 1,15% 3,13% 4,61% 2,72% -1,84%
Vinstmarginal 34,78% 47,94% 35,00% 18,18% 171,28% 7,86% 21,54% 32,69% 56,36% -10,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,02% 24,72% 94,00% 36,97% 10,81% -119,64% -323,79% -93,20% 448,18% 6,32%
Soliditet 51,51% 50,07% 43,27% 40,83% 39,99% 10,63% 9,35% 4,79% 19,09% 29,23%
Kassalikviditet 151,92% 144,90% 191,26% 143,26% 125,20% 15,62% 15,87% -% 342,86% 112,59%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-08: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...