Visa allt om Boo Olsson Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 896 1 112 1 283 802 532 498 335 429 534 803
Övrig omsättning - - 6 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 129 59 92 225 236 176 87 99 100 37
Resultat efter finansnetto 129 59 92 229 240 176 87 105 98 35
Årets resultat 101 35 70 127 277 110 47 54 47 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 11 12 53 22 12
Omsättningstillgångar 527 483 617 453 528 478 445 342 334 328
Tillgångar 527 483 617 453 533 489 458 395 356 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 353 352 317 247 420 293 304 256 227 205
Obeskattade reserver 72 72 57 57 0 137 112 89 62 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 60 243 149 113 59 43 49 67 101
Skulder och eget kapital 527 483 617 453 533 489 458 395 356 341
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 73 19 22 102 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 289 313 379 92 23 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 151 142 197 35 7 22 6 7 69 131
Utdelning till aktieägare 125 100 0 0 300 150 120 0 25 25
Omsättning 896 1 112 1 289 807 532 498 335 429 534 803
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 896 1 112 642 802 532 498 335 429 534 803
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 461 292 128 34 100 26 32 177 452
Rörelseresultat, EBITDA 129 59 92 230 242 182 92 104 114 49
Nettoomsättningförändring -19,42% -13,33% 59,98% 50,75% 6,83% 48,66% -21,91% -19,66% -33,50% -%
Du Pont-modellen 24,48% 12,42% 14,91% 50,55% 45,40% 36,20% 19,21% 27,09% 28,37% 10,85%
Vinstmarginal 14,40% 5,40% 7,17% 28,55% 45,49% 35,54% 26,27% 24,94% 18,91% 4,61%
Bruttovinstmarginal 78,68% 57,46% 61,26% 66,58% 73,87% 78,11% 54,93% 57,58% 77,34% 77,46%
Rörelsekapital/omsättning 47,43% 38,04% 29,15% 37,91% 78,01% 84,14% 120,00% 68,30% 50,00% 28,27%
Soliditet 77,64% 84,51% 58,58% 63,80% 78,80% 80,57% 84,40% 81,03% 76,30% 67,51%
Kassalikviditet 516,67% 805,00% 253,91% 304,03% 467,26% 810,17% 1 034,88% 697,96% 468,66% 279,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...