Visa allt om Ingenjörsfirman J. Mared Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman J. Mared Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 81 083 65 876 25 564 111 159 44 264 45 549 77 760 85 427 73 088 68 223
Övrig omsättning 1 786 1 824 668 869 855 1 613 2 483 4 036 1 358 755
Rörelseresultat (EBIT) -1 578 1 811 -2 572 3 974 1 811 -3 935 602 268 2 356 -686
Resultat efter finansnetto -1 573 1 840 -2 506 4 007 1 810 -3 951 904 572 2 476 -859
Årets resultat 56 981 16 2 182 1 281 -2 971 621 266 1 946 -859
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 250 351 510 8 392 9 475 9 073 5 923 4 676 4 993
Omsättningstillgångar 41 611 36 229 37 726 69 412 28 959 28 920 26 606 33 646 38 287 37 311
Tillgångar 41 761 36 479 38 077 69 922 37 351 38 394 35 679 39 570 42 962 42 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 167 22 111 21 130 21 764 21 583 20 785 21 756 21 135 21 869 19 923
Obeskattade reserver 496 539 0 968 134 134 134 194 92 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 098 13 829 16 947 47 189 15 635 17 476 11 789 18 241 21 001 22 223
Skulder och eget kapital 41 761 36 479 38 077 69 922 37 351 38 394 35 679 39 570 42 962 42 304
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 894 686 688 619 541 750 959 1 178 871 871
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 736 6 980 6 923 6 957 6 484 7 512 7 898 8 851 7 223 7 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 179 3 315 3 203 3 228 3 107 4 121 3 849 5 324 3 561 3 689
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 483 0 0 1 000 0
Omsättning 82 869 67 700 26 232 112 028 45 119 47 162 80 243 89 463 74 446 68 978
Nyckeltal
Antal anställda 19 19 19 18 20 22 24 25 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 268 3 467 1 345 6 176 2 213 2 070 3 240 3 417 3 654 3 411
Personalkostnader per anställd (tkr) 914 599 606 633 527 538 551 611 619 620
Rörelseresultat, EBITDA -1 424 1 982 -2 383 4 320 2 408 -3 328 1 250 1 133 2 948 -72
Nettoomsättningförändring 23,08% 157,69% -77,00% 151,13% -2,82% -41,42% -8,97% 16,88% 7,13% -%
Du Pont-modellen -3,76% 5,09% -6,58% 5,76% 4,89% -10,23% 2,56% 1,51% 5,80% -1,43%
Vinstmarginal -1,94% 2,82% -9,80% 3,62% 4,13% -8,63% 1,17% 0,70% 3,41% -0,89%
Bruttovinstmarginal 29,90% 28,23% 50,95% 25,91% 42,99% 30,62% 28,23% 25,42% 27,93% 23,50%
Rörelsekapital/omsättning 27,77% 34,00% 81,28% 19,99% 30,10% 25,12% 19,05% 18,03% 23,65% 22,12%
Soliditet 54,01% 61,77% 55,49% 32,15% 58,05% 54,39% 61,25% 53,76% 51,06% 47,37%
Kassalikviditet 174,84% 205,26% 159,32% 131,08% 110,47% 111,90% 139,27% 96,11% 108,33% 114,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...