Visa allt om Scantec AB
Visa allt om Scantec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 420 13 257 15 865 16 609 22 147 26 029 22 311 21 389 19 121 17 611
Övrig omsättning 1 038 1 435 1 650 1 867 1 156 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 372 496 -3 411 -4 334 1 015 2 710 1 592 257 411
Resultat efter finansnetto -68 135 202 -3 703 -4 559 784 2 412 1 156 -160 30
Årets resultat -68 135 202 -3 255 -2 944 367 1 712 350 2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 111 15 409 15 896 17 802 15 125 16 332 16 062 17 041 16 520 16 346
Omsättningstillgångar 1 396 1 256 1 826 4 403 2 617 7 567 6 476 4 243 3 093 3 654
Tillgångar 17 507 16 665 17 722 22 205 17 742 23 899 22 538 21 284 19 613 20 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 020 6 088 5 953 5 751 5 751 7 408 7 384 7 349 7 355 7 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 156 876 794 133 296
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 712 7 187 7 663 10 626 6 649 7 039 7 428 8 125 8 628 8 814
Kortfristiga skulder 4 775 3 390 4 106 5 828 5 342 8 296 6 851 5 016 3 497 3 537
Skulder och eget kapital 17 507 16 665 17 722 22 205 17 742 23 899 22 538 21 284 19 613 20 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 690 646 757 697 739 756 731 710
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 776 5 108 5 128 7 805 8 512 7 124 5 606 5 559 5 526 4 914
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 946 2 038 2 477 3 474 3 983 3 489 2 830 2 691 2 885 2 669
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 458 14 692 17 515 18 476 23 303 26 029 22 311 21 389 19 121 17 611
Nyckeltal
Antal anställda 15 16 17 29 31 28 21 21 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 828 829 933 573 714 930 1 062 1 019 956 881
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 450 500 421 436 420 454 446 468 424
Rörelseresultat, EBITDA 2 122 2 715 2 888 -961 -1 621 3 649 4 901 3 855 2 760 2 813
Nettoomsättningförändring -6,31% -16,44% -4,48% -25,01% -14,91% 16,66% 4,31% 11,86% 8,57% -%
Du Pont-modellen 0,29% 2,24% 2,83% -15,34% -24,30% 4,29% 12,05% 7,76% 1,43% 2,12%
Vinstmarginal 0,41% 2,81% 3,16% -20,51% -19,47% 3,94% 12,17% 7,72% 1,47% 2,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -27,21% -16,10% -14,37% -8,58% -12,30% -2,80% -1,68% -3,61% -2,11% 0,66%
Soliditet 34,39% 36,53% 33,59% 25,90% 32,41% 34,56% 35,63% 37,21% 37,99% 37,83%
Kassalikviditet 29,24% 37,05% 44,47% 75,55% 48,99% 91,21% 94,53% 84,59% 88,45% 103,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...