Visa allt om Lennestor AB
Visa allt om Lennestor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 2 283 162 706 0 1 835 1 623
Övrig omsättning - - - - - 74 - 115 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -19 -62 -222 -214 -102 -285 -201 -177 -170
Resultat efter finansnetto -9 -18 540 -1 903 351 419 228 5 245 124 230
Årets resultat -9 -18 419 -1 995 259 309 166 4 638 89 138
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 100 8 000 8 000 0 14 024 14 000 12 633 12 500 16 461 15 621
Omsättningstillgångar 244 124 641 8 457 470 887 2 755 3 425 688 93
Tillgångar 7 344 8 124 8 641 8 457 14 494 14 887 15 388 15 925 17 150 15 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 345 8 004 8 522 8 453 14 448 14 839 15 180 15 464 14 227 14 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 121 119 5 46 48 208 461 2 923 1 578
Skulder och eget kapital 7 344 8 124 8 641 8 457 14 494 14 887 15 388 15 925 17 150 15 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 125 0 115 160 196 791 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 144 0 265 35 236 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 13 11 69 194 66 464 446
Utdelning till aktieägare 0 650 200 350 650 650 650 450 3 400 3 400
Omsättning 0 0 0 2 283 236 706 115 1 835 1 623
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 2 283 162 353 - 918 812
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 138 187 193 322 117 711 662
Rörelseresultat, EBITDA -9 -19 -62 -222 -214 -102 -252 -201 -175 -168
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -99,29% 74,69% -77,05% -% -100,00% 13,06% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 3,61% 2,42% 2,81% 1,52% -% 0,73% 1,51%
Vinstmarginal -% -% -% 15 250,00% 124,03% 258,64% 33,14% -% 6,81% 14,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 422 600,00% 149,82% 517,90% 360,76% -% -121,80% -91,50%
Soliditet 100,01% 98,52% 98,62% 99,95% 99,68% 99,68% 98,65% 97,11% 82,96% 89,96%
Kassalikviditet -% 102,48% 538,66% 169 140,00% 1 021,74% 1 847,92% 1 324,52% 742,95% 23,54% 5,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...