Visa allt om Strömqvist Sport i Tranemo Aktiebolag
Visa allt om Strömqvist Sport i Tranemo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 529 7 318 7 214 6 305 5 833 6 501 5 460 5 990 5 981 5 249
Övrig omsättning 4 55 5 73 5 - 1 - 20 -
Rörelseresultat (EBIT) -234 216 -86 421 25 151 47 32 -54 57
Resultat efter finansnetto -268 183 -107 404 81 178 49 29 -42 62
Årets resultat -208 71 -11 230 51 128 37 39 -51 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 671 782 894 494 555 521 287 291 301 356
Omsättningstillgångar 2 514 2 465 2 474 1 976 2 258 2 177 1 835 1 911 1 939 1 949
Tillgångar 3 185 3 247 3 368 2 470 2 812 2 698 2 122 2 202 2 241 2 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 902 1 360 1 288 1 299 1 136 1 285 1 176 1 139 1 101 1 152
Obeskattade reserver 0 60 0 97 7 1 0 2 12 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 091 702 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 193 1 127 2 079 1 075 1 670 1 412 946 1 061 1 128 1 151
Skulder och eget kapital 3 185 3 247 3 368 2 470 2 812 2 698 2 122 2 202 2 241 2 305
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 652 180 95 203 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 896 1 003 1 175 1 007 1 030 512 745 795 721 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 377 312 319 268 286 374 344 392 374 346
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 30 200 0 0 0 0
Omsättning 6 533 7 373 7 219 6 378 5 838 6 501 5 461 5 990 6 001 5 249
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 632 1 830 1 804 1 576 1 458 1 625 1 365 1 498 1 495 1 312
Personalkostnader per anställd (tkr) 326 339 382 326 340 398 332 334 333 319
Rörelseresultat, EBITDA -123 328 10 441 46 168 73 61 -23 97
Nettoomsättningförändring -10,78% 1,44% 14,42% 8,09% -10,28% 19,07% -8,85% 0,15% 13,95% -%
Du Pont-modellen -7,28% 6,65% -2,55% 17,04% 3,41% 6,67% 2,40% 1,68% -1,70% 2,69%
Vinstmarginal -3,55% 2,95% -1,19% 6,68% 1,65% 2,77% 0,93% 0,62% -0,64% 1,18%
Bruttovinstmarginal 32,52% 37,09% 35,56% 36,76% 36,04% 38,46% 39,34% 35,48% 33,19% 40,46%
Rörelsekapital/omsättning 20,23% 18,28% 5,48% 14,29% 10,08% 11,77% 16,28% 14,19% 13,56% 15,20%
Soliditet 28,32% 43,33% 38,24% 55,49% 40,58% 47,66% 55,42% 51,79% 49,52% 50,07%
Kassalikviditet 39,73% 42,59% 22,17% 38,42% 8,62% 33,36% 23,36% 25,26% 21,72% 17,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...