Visa allt om Aurells Tryckeri Aktiebolag
Visa allt om Aurells Tryckeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 3 339 4 049 4 614 4 740 5 401 5 045 4 291 4 476 4 628 4 557
Övrig omsättning - - 1 11 2 - 43 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -261 -223 215 152 308 66 -54 221 130 200
Resultat efter finansnetto -285 -237 192 113 262 7 -83 189 89 156
Årets resultat -285 -237 192 113 262 7 -83 189 89 156
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 14 20 26 33 10 15 17 24 37
Omsättningstillgångar 1 167 1 382 1 317 1 179 2 736 1 379 1 130 1 282 1 129 1 123
Tillgångar 1 291 1 396 1 338 1 205 2 769 1 389 1 145 1 299 1 154 1 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 453 790 697 584 322 315 492 302 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 632 604 181 146 485 728 524 309 334 387
Kortfristiga skulder 491 340 367 362 1 700 339 306 499 517 560
Skulder och eget kapital 1 291 1 396 1 338 1 205 2 769 1 389 1 145 1 299 1 154 1 160
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 268 260 254 262 250 242 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 980 1 286 1 276 999 872 930 882 936 889 899
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 404 489 494 485 393 450 485 518 428 476
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 0 0 93 0 0
Omsättning 3 339 4 049 4 615 4 751 5 403 5 045 4 334 4 476 4 628 4 557
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 835 1 012 923 948 1 080 1 009 858 895 926 911
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 450 359 355 311 331 339 329 299 317
Rörelseresultat, EBITDA -256 -217 221 158 310 71 -50 228 152 229
Nettoomsättningförändring -17,54% -12,25% -2,66% -12,24% 7,06% 17,57% -4,13% -3,28% 1,56% -%
Du Pont-modellen -18,67% -15,11% 16,07% 12,61% 11,12% 4,75% -4,72% 17,09% 11,27% 17,41%
Vinstmarginal -7,22% -5,21% 4,66% 3,21% 5,70% 1,31% -1,26% 4,96% 2,81% 4,43%
Bruttovinstmarginal 82,60% 85,63% 82,31% 80,63% 73,08% 74,45% 84,57% 82,95% 80,64% 82,84%
Rörelsekapital/omsättning 20,25% 25,73% 20,59% 17,24% 19,18% 20,61% 19,20% 17,49% 13,22% 12,35%
Soliditet 13,01% 32,45% 59,04% 57,84% 21,09% 23,18% 27,51% 37,88% 26,17% 18,45%
Kassalikviditet 105,50% 202,94% 176,84% 147,51% 124,53% 222,71% 180,72% 148,50% 122,63% 117,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...