Visa allt om Åkes Fabriker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 356 2 700 2 444 3 096 3 203 2 497 2 042 2 835 3 870 2 949
Övrig omsättning 6 10 1 25 - - - 11 7 2
Rörelseresultat (EBIT) 140 69 61 -53 70 -249 -362 -278 106 52
Resultat efter finansnetto 139 68 59 -54 69 -253 -362 -272 101 51
Årets resultat 139 68 59 -54 69 -253 -362 -123 58 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 70 38 46 61 79 201 226 286 234
Omsättningstillgångar 809 562 404 492 600 509 402 569 938 1 083
Tillgångar 866 633 443 538 661 588 604 794 1 223 1 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 245 178 118 172 104 106 418 561 504
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 150 134
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 47 85 89 179 238 166 152 144
Kortfristiga skulder 482 388 218 334 400 305 260 210 361 535
Skulder och eget kapital 866 633 443 538 661 588 604 794 1 223 1 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 167 281 281 274 263 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 777 636 670 786 548 550 503 519 408 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 302 245 251 303 287 333 328 326 280 194
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 3 362 2 710 2 445 3 121 3 203 2 497 2 042 2 846 3 877 2 951
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 119 900 815 1 032 1 068 832 681 945 1 290 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 360 301 313 365 339 392 381 387 328 374
Rörelseresultat, EBITDA 154 80 69 -38 89 -227 -338 -254 125 69
Nettoomsättningförändring 24,30% 10,47% -21,06% -3,34% 28,27% 22,28% -27,97% -26,74% 31,23% -%
Du Pont-modellen 16,17% 10,90% 13,77% -9,67% 10,74% -42,35% -59,93% -33,50% 9,08% 4,03%
Vinstmarginal 4,17% 2,56% 2,50% -1,68% 2,22% -9,97% -17,73% -9,38% 2,87% 1,80%
Bruttovinstmarginal 50,51% 49,67% 60,07% 48,03% 49,17% 56,23% 60,97% 48,99% 41,63% 41,34%
Rörelsekapital/omsättning 9,74% 6,44% 7,61% 5,10% 6,24% 8,17% 6,95% 12,66% 14,91% 18,58%
Soliditet 44,34% 38,70% 40,18% 21,93% 26,02% 17,69% 17,55% 52,64% 54,70% 45,63%
Kassalikviditet 139,42% 110,05% 126,15% 107,78% 114,50% 114,10% 93,46% 184,29% 215,79% 171,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...