Visa allt om Åkes Fabriker Aktiebolag
Visa allt om Åkes Fabriker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 122 3 356 2 700 2 444 3 096 3 203 2 497 2 042 2 835 3 870
Övrig omsättning - 6 10 1 25 - - - 11 7
Rörelseresultat (EBIT) -16 140 69 61 -53 70 -249 -362 -278 106
Resultat efter finansnetto -14 139 68 59 -54 69 -253 -362 -272 101
Årets resultat -14 139 68 59 -54 69 -253 -362 -123 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 56 70 38 46 61 79 201 226 286
Omsättningstillgångar 618 809 562 404 492 600 509 402 569 938
Tillgångar 666 866 633 443 538 661 588 604 794 1 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 384 245 178 118 172 104 106 418 561
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 47 85 89 179 238 166 152
Kortfristiga skulder 396 482 388 218 334 400 305 260 210 361
Skulder och eget kapital 666 866 633 443 538 661 588 604 794 1 223
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 167 281 281 274 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 777 636 670 786 548 550 503 519 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 302 245 251 303 287 333 328 326 280
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 3 122 3 362 2 710 2 445 3 121 3 203 2 497 2 042 2 846 3 877
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 041 1 119 900 815 1 032 1 068 832 681 945 1 290
Personalkostnader per anställd (tkr) 367 360 301 313 365 339 392 381 387 328
Rörelseresultat, EBITDA -7 154 80 69 -38 89 -227 -338 -254 125
Nettoomsättningförändring -6,97% 24,30% 10,47% -21,06% -3,34% 28,27% 22,28% -27,97% -26,74% -%
Du Pont-modellen -2,10% 16,17% 10,90% 13,77% -9,67% 10,74% -42,35% -59,93% -33,50% 9,08%
Vinstmarginal -0,45% 4,17% 2,56% 2,50% -1,68% 2,22% -9,97% -17,73% -9,38% 2,87%
Bruttovinstmarginal 51,99% 50,51% 49,67% 60,07% 48,03% 49,17% 56,23% 60,97% 48,99% 41,63%
Rörelsekapital/omsättning 7,11% 9,74% 6,44% 7,61% 5,10% 6,24% 8,17% 6,95% 12,66% 14,91%
Soliditet 40,54% 44,34% 38,70% 40,18% 21,93% 26,02% 17,69% 17,55% 52,64% 54,70%
Kassalikviditet 120,96% 139,42% 110,05% 126,15% 107,78% 114,50% 114,10% 93,46% 184,29% 215,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...