Visa allt om Höganäs Bilservice Aktiebolag
Visa allt om Höganäs Bilservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 644 4 028 3 738 3 532 2 946 2 451 2 329 2 322 2 092 2 124
Övrig omsättning 193 208 - - 65 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 78 -111 75 207 -329 -16 86 95 -30 99
Resultat efter finansnetto 39 -162 10 104 -399 -82 8 1 054 -49 86
Årets resultat 39 -162 10 104 -399 -62 8 1 034 -49 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 507 1 665 1 881 2 072 2 299 4 497 2 740 2 927 2 397 117
Omsättningstillgångar 603 585 615 701 724 729 662 716 1 379 809
Tillgångar 2 110 2 250 2 496 2 772 3 023 5 226 3 402 3 643 3 776 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 822 782 944 935 831 1 230 1 292 1 284 250 329
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 634 777 563 713 900 2 825 1 125 1 275 0 0
Kortfristiga skulder 654 690 989 1 125 1 293 1 171 965 1 064 3 526 597
Skulder och eget kapital 2 110 2 250 2 496 2 772 3 023 5 226 3 402 3 643 3 776 926
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 153 1 091 814 750 782 548 462 462 510 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 433 364 322 272 279 189 145 160 169 104
Utdelning till aktieägare 175 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 4 837 4 236 3 738 3 532 3 011 2 451 2 329 2 322 2 092 2 124
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 774 671 935 883 737 613 582 581 523 708
Personalkostnader per anställd (tkr) 275 247 235 207 231 155 133 130 145 154
Rörelseresultat, EBITDA 301 105 300 435 -99 220 328 329 24 154
Nettoomsättningförändring 15,29% 7,76% 5,83% 19,89% 20,20% 5,24% 0,30% 10,99% -1,51% -%
Du Pont-modellen 3,70% -4,93% 3,04% 7,50% -6,25% 0,02% 2,53% 30,77% -0,79% 10,80%
Vinstmarginal 1,68% -2,76% 2,03% 5,89% -6,42% 0,04% 3,69% 48,28% -1,43% 4,71%
Bruttovinstmarginal 62,73% 60,87% 60,14% 62,17% 57,09% 57,98% 58,39% 56,72% 59,51% 58,38%
Rörelsekapital/omsättning -1,10% -2,61% -10,01% -12,00% -19,31% -18,03% -13,01% -14,99% -102,63% 9,98%
Soliditet 38,96% 34,76% 37,82% 33,73% 27,49% 23,54% 38,41% 35,64% 6,62% 35,53%
Kassalikviditet 39,14% 31,74% 25,99% 22,31% 13,15% 18,27% 15,65% 13,53% 21,36% 43,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...