Visa allt om O och B Norells Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om O och B Norells Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 842 2 416 2 788 2 690 2 759 2 860 2 664 2 400 2 274 2 411
Övrig omsättning 322 101 - - - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 108 50 41 -71 -33 106 8 -150 -19 67
Resultat efter finansnetto 108 59 59 -42 -2 113 13 -105 15 85
Årets resultat 84 46 55 -42 -2 108 13 -105 11 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 140 281 448 614 79 105
Omsättningstillgångar 1 738 2 035 1 586 1 583 1 651 1 615 1 426 1 376 1 286 1 226
Tillgångar 1 738 2 035 1 586 1 583 1 791 1 896 1 874 1 990 1 364 1 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 660 614 560 602 604 496 592 697 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 994 1 375 972 1 024 1 190 1 292 1 378 1 398 667 645
Skulder och eget kapital 1 738 2 035 1 586 1 583 1 791 1 896 1 874 1 990 1 364 1 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 150 147 144 143 144 140 138 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 741 1 855 1 844 1 770 1 769 1 751 1 690 1 572 1 491 1 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 214 566 682 639 637 612 614 600 590 523
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0
Omsättning 1 164 2 517 2 788 2 690 2 759 2 860 2 664 2 400 2 274 2 416
Nyckeltal
Antal anställda 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 421 403 465 448 460 477 444 400 379 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 407 453 432 436 426 410 393 374 381
Rörelseresultat, EBITDA 108 50 41 69 107 273 175 17 7 93
Nettoomsättningförändring -65,15% -13,34% 3,64% -2,50% -3,53% 7,36% 11,00% 5,54% -5,68% -%
Du Pont-modellen 6,21% 2,90% 3,72% -2,72% -0,11% 5,96% 0,69% -5,28% 1,10% 6,31%
Vinstmarginal 12,83% 2,44% 2,12% -1,60% -0,07% 3,95% 0,49% -4,38% 0,66% 3,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,36% 27,32% 22,02% 20,78% 16,71% 11,29% 1,80% -0,92% 27,22% 24,10%
Soliditet 42,81% 32,43% 38,71% 35,38% 33,61% 31,86% 26,47% 29,75% 51,10% 51,62%
Kassalikviditet 174,85% 148,00% 163,17% 154,59% 138,74% 125,00% 103,48% 98,43% 192,80% 190,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...