Visa allt om Hugo Gustafssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Hugo Gustafssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 209 184 202 181 243 282 122 3 304 4 720 3 947
Övrig omsättning - 45 - - 120 - - 944 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 132 137 -26 -115 120 18 -156 1 067 353 472
Resultat efter finansnetto 132 131 -23 -118 115 27 -156 1 201 315 434
Årets resultat 121 151 9 7 -1 7 -7 1 131 225 141
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 123 575 712 825 245 275 312 1 785 1 838
Omsättningstillgångar 314 632 91 107 319 775 1 305 2 335 962 921
Tillgångar 412 755 666 819 1 144 1 020 1 580 2 647 2 747 2 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 565 414 405 498 749 1 242 1 498 617 642
Obeskattade reserver 0 24 87 119 244 129 113 261 562 549
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 146 239 331 0 0 62 835 785
Kortfristiga skulder 170 166 18 55 70 143 226 825 733 783
Skulder och eget kapital 412 755 666 819 1 144 1 020 1 580 2 647 2 747 2 759
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 85 88 171 194 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 13 0 48 24 9 30 531 996 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 4 3 11 15 233 409 302
Utdelning till aktieägare 0 445 0 0 100 250 500 250 250 250
Omsättning 209 229 202 181 363 282 122 4 248 4 737 3 947
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 209 184 202 181 243 282 122 1 101 1 180 987
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 8 7 54 30 113 140 349 456 353
Rörelseresultat, EBITDA 157 173 111 22 210 55 -120 1 421 811 769
Nettoomsättningförändring 13,59% -8,91% 11,60% -25,51% -13,83% 131,15% -96,31% -30,00% 19,58% -%
Du Pont-modellen 32,04% 18,15% -2,55% -12,82% 10,84% 2,55% -9,87% 47,45% 14,34% 17,18%
Vinstmarginal 63,16% 74,46% -8,42% -58,01% 51,03% 9,22% -127,87% 38,01% 8,35% 12,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,90% 253,26% 36,14% 28,73% 102,47% 224,11% 884,43% 45,70% 4,85% 3,50%
Soliditet 58,50% 77,31% 72,35% 60,16% 59,25% 82,75% 83,88% 63,69% 37,19% 37,60%
Kassalikviditet 184,71% 380,72% 505,56% 194,55% 448,57% 530,77% 569,47% 280,85% 124,42% 108,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...