Visa allt om K & B-M Berggrens Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om K & B-M Berggrens Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 192 639 619 591 580 563 544 553
Övrig omsättning - - - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -101 -206 -148 290 277 206 184 250 241 253
Resultat efter finansnetto 71 1 12 737 312 299 221 192 274 654 312
Årets resultat 55 1 12 710 223 214 157 174 210 610 233
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 725 826 927 1 031 1 137 1 245 1 608
Omsättningstillgångar 13 027 14 266 14 632 1 455 1 376 1 130 1 257 1 420 1 337 592
Tillgångar 13 027 14 266 14 632 2 180 2 202 2 058 2 288 2 557 2 582 2 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 968 14 113 14 513 2 002 1 979 1 865 2 108 2 335 2 324 1 914
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 50 75 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 153 119 177 223 193 180 173 183 175
Skulder och eget kapital 13 027 14 266 14 632 2 180 2 202 2 058 2 288 2 557 2 582 2 200
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 996 1 200 400 200 200 100 400 400 200 200
Omsättning 0 0 192 639 619 591 580 564 544 553
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -101 -206 -148 391 378 310 290 358 354 370
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -69,95% 3,23% 4,74% 1,90% 3,02% 3,49% -1,63% -%
Du Pont-modellen -% -% 87,06% 14,31% 13,53% 10,74% 8,39% 10,68% 25,33% 14,23%
Vinstmarginal -% -% 6 634,38% 48,83% 48,14% 37,39% 33,10% 48,49% 120,22% 56,60%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 7 558,85% 200,00% 186,27% 158,54% 185,69% 221,49% 212,13% 75,41%
Soliditet 99,55% 98,93% 99,19% 91,83% 89,87% 90,62% 92,13% 92,73% 92,10% 90,63%
Kassalikviditet 22 079,66% 9 324,18% 12 295,80% 822,03% 617,04% 585,49% 698,33% 820,81% 730,60% 338,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...