Visa allt om Lerviks Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Lerviks Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 872 2 477 2 110 1 650 1 585 1 681 1 923 2 350 2 152 2 193
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 106 109 -31 67 51 219 18 31 94 171
Resultat efter finansnetto 106 110 -29 69 50 217 18 31 92 167
Årets resultat 87 60 4 45 24 116 6 9 43 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 27 16 21 0 1 3 5 10 17
Omsättningstillgångar 848 1 017 874 846 817 772 657 710 672 696
Tillgångar 869 1 045 890 867 817 772 659 715 682 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 383 463 459 413 389 273 267 258 301
Obeskattade reserver 125 132 102 140 136 121 65 58 47 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 275 530 325 268 269 262 322 391 378 391
Skulder och eget kapital 869 1 045 890 867 817 772 659 715 682 713
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 457 567 633 520 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 055 1 443 1 283 898 854 321 482 684 596 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 447 626 537 374 417 381 538 637 557 479
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Omsättning 1 872 2 477 2 110 1 650 1 585 1 681 1 923 2 350 2 152 2 193
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 624 619 528 550 528 560 641 588 538 548
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 523 466 431 428 390 530 494 424 416
Rörelseresultat, EBITDA 112 115 -26 72 51 221 20 36 101 203
Nettoomsättningförändring -24,42% 17,39% 27,88% 4,10% -5,71% -12,58% -18,17% 9,20% -1,87% -%
Du Pont-modellen 12,20% 10,62% -3,15% 8,07% 6,24% 28,37% 2,73% 4,48% 13,78% 23,98%
Vinstmarginal 5,66% 4,48% -1,33% 4,24% 3,22% 13,03% 0,94% 1,36% 4,37% 7,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77%
Rörelsekapital/omsättning 30,61% 19,66% 26,02% 35,03% 34,57% 30,34% 17,42% 13,57% 13,66% 13,91%
Soliditet 65,30% 46,50% 60,96% 64,84% 62,82% 61,94% 48,70% 43,18% 42,79% 44,34%
Kassalikviditet 308,36% 191,89% 268,92% 315,67% 303,72% 294,66% 204,04% 181,59% 177,78% 178,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...