Visa allt om Bengt Werpers Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Bengt Werpers Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 38 451 38 619 25 041 32 602 31 121 25 822 23 212 23 024 16 437 11 939
Övrig omsättning 566 442 544 1 112 549 312 1 560 849 327 337
Rörelseresultat (EBIT) 260 1 606 881 21 2 178 0 1 541 2 399 934 -412
Resultat efter finansnetto -32 1 194 515 -588 1 334 855 1 226 1 637 721 -532
Årets resultat -64 4 451 1 1 199 1 0 1 79 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 990 19 181 25 628 27 940 26 522 30 313 26 746 25 513 16 568 11 022
Omsättningstillgångar 9 710 6 319 6 036 3 807 3 207 3 587 2 095 3 692 2 439 1 614
Tillgångar 29 701 25 500 31 664 31 747 29 730 33 900 28 841 29 205 19 007 12 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 612 3 675 3 564 3 856 3 855 2 656 2 656 3 655 3 655 3 576
Obeskattade reserver 4 160 4 160 3 000 3 000 3 492 3 511 3 745 3 225 2 356 2 671
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 918 14 477 14 557 0 0 14 927 18 250 0 3 542
Kortfristiga skulder 21 929 8 746 10 623 10 334 22 382 27 733 7 513 4 075 12 997 2 848
Skulder och eget kapital 29 701 25 500 31 664 31 747 29 730 33 900 28 841 29 205 19 007 12 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 664 814 910 845 858
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 293 9 176 6 549 8 684 7 944 6 385 5 469 4 809 3 571 2 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 098 2 828 2 042 2 863 2 887 2 686 2 707 2 382 1 919 1 599
Utdelning till aktieägare 0 0 0 743 0 0 0 1 000 0 0
Omsättning 39 017 39 061 25 585 33 714 31 670 26 134 24 772 23 873 16 764 12 276
Nyckeltal
Antal anställda 31 26 32 30 28 25 22 20 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 240 1 485 783 1 087 1 111 1 033 1 055 1 151 967 853
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 473 276 393 398 400 423 422 388 395
Rörelseresultat, EBITDA 4 748 7 396 5 047 5 568 7 658 5 091 6 295 6 545 3 478 1 487
Nettoomsättningförändring -0,44% 54,22% -% 4,76% 20,52% 11,24% 0,82% 40,07% 37,67% -%
Du Pont-modellen 0,69% 6,47% 3,03% 0,34% 7,35% 4,13% 5,35% 8,26% 5,58% -3,23%
Vinstmarginal 0,54% 4,27% 3,83% 0,33% 7,02% 5,42% 6,64% 10,48% 6,45% -3,42%
Bruttovinstmarginal 97,21% 96,84% 59,24% 57,41% 62,34% 61,69% 65,23% 65,56% 65,56% 61,29%
Rörelsekapital/omsättning -31,78% -6,28% -18,32% -20,02% -61,61% -93,51% -23,34% -1,66% -64,23% -10,34%
Soliditet 23,09% 27,14% 18,65% 19,11% 21,62% 15,47% 18,78% 20,47% 28,15% 43,52%
Kassalikviditet 38,53% 58,58% 48,72% 36,61% 14,33% 12,93% 27,88% 90,60% 18,77% 56,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...