Visa allt om FÅLINVEST AB
Visa allt om FÅLINVEST AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 - 1 610 2 010 168 98 58 101
Övrig omsättning - - - - - - - 84 48 24
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 - 49 3 1 1 0 22
Resultat efter finansnetto 0 0 0 - 48 0 0 0 0 21
Årets resultat 0 0 0 - 36 0 0 0 0 15
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 113 113 - 127 172 147 163 69 25
Omsättningstillgångar 3 3 42 - 593 548 41 62 17 73
Tillgångar 116 116 155 - 720 720 188 225 87 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 108 108 - 108 72 71 71 71 71
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 47 - 612 648 117 153 15 26
Skulder och eget kapital 116 116 155 - 720 720 188 225 87 98
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 1 120 1 490 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 207 293 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 - 1 610 2 010 168 182 106 125
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 - 103 53 17 19 9 33
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -19,90% 1 096,43% 71,43% 68,97% -42,57% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 6,81% 0,42% 0,53% 0,44% 0,00% 22,45%
Vinstmarginal -% -% -% -% 3,04% 0,15% 0,60% 1,02% 0,00% 21,78%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 99,38% 99,45% 91,07% 69,39% 51,72% 86,14%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -1,18% -4,98% -45,24% -92,86% 3,45% 46,53%
Soliditet 93,10% 93,10% 69,68% -% 15,00% 10,00% 37,77% 31,56% 81,61% 72,45%
Kassalikviditet 37,50% 37,50% 89,36% -% 96,90% 84,57% 35,04% 40,52% 113,33% 280,77%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...