Visa allt om Handelsaktiebolaget Mercur
Visa allt om Handelsaktiebolaget Mercur

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 12 601 11 486 10 821 12 255 12 027 7 295 11 913 19 340 11 225 8 542
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 370 849 449 -150 895 -317 285 265 143 62
Resultat efter finansnetto 344 824 408 -161 883 -322 286 250 151 65
Årets resultat 197 465 238 14 492 12 157 146 127 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 0 0 0 5 16 30 52 52 60
Omsättningstillgångar 4 497 5 082 4 127 4 658 4 071 3 383 3 717 5 324 4 099 3 522
Tillgångar 4 505 5 082 4 127 4 658 4 076 3 400 3 747 5 375 4 152 3 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 599 2 802 2 337 2 099 2 085 1 593 1 781 1 824 1 778 1 752
Obeskattade reserver 500 412 205 103 285 70 413 343 298 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 426 549 801 519 640 319 394 301 201
Kortfristiga skulder 1 205 1 442 1 036 1 655 1 187 1 097 1 233 2 814 1 775 1 301
Skulder och eget kapital 4 505 5 082 4 127 4 658 4 076 3 400 3 747 5 375 4 152 3 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 423 376 335 332 305 324 312 433 288 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 519 499 523 528 721 680 803 994 748 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 457 126 416 385 428 403 403 489 352 357
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 0 200 200 100 100
Omsättning 12 601 11 486 10 821 12 255 12 027 7 295 11 913 19 340 11 225 8 543
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 301 5 743 5 411 6 128 4 009 2 432 3 971 6 447 3 742 2 847
Personalkostnader per anställd (tkr) 717 656 647 633 490 482 524 665 487 452
Rörelseresultat, EBITDA 372 849 449 -145 906 -303 307 306 169 93
Nettoomsättningförändring 9,71% 6,15% -11,70% 1,90% 64,87% -38,76% -38,40% 72,29% 31,41% -%
Du Pont-modellen 8,24% 16,75% 10,93% -3,20% 21,98% -9,26% 7,69% 5,06% 3,68% 1,84%
Vinstmarginal 2,94% 7,41% 4,17% -1,22% 7,45% -4,32% 2,42% 1,41% 1,36% 0,77%
Bruttovinstmarginal 27,85% 32,43% 30,97% 24,37% 32,93% 34,94% 28,84% 22,57% 27,80% 34,82%
Rörelsekapital/omsättning 26,12% 31,69% 28,56% 24,50% 23,98% 31,34% 20,85% 12,98% 20,70% 26,00%
Soliditet 66,35% 61,46% 60,50% 46,69% 56,31% 48,37% 55,65% 38,53% 47,99% 55,53%
Kassalikviditet 160,41% 168,38% 193,82% 154,14% 176,16% 145,49% 175,59% 108,56% 109,01% 164,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...