Visa allt om Lars Hildingson Aktiebolag
Visa allt om Lars Hildingson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 196 257 243 277 400 407 542 544 623 640
Övrig omsättning - - - - - - 23 - 23 310
Rörelseresultat (EBIT) -389 -274 -104 -232 25 -151 1 390 156 744
Resultat efter finansnetto -561 -85 -75 -226 58 -157 198 199 205 857
Årets resultat -561 -85 -75 -226 58 -114 230 79 203 836
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 22 22 22 22 22 22 117 149 125
Omsättningstillgångar 3 218 4 031 4 333 4 570 4 965 5 039 5 502 5 202 5 516 5 265
Tillgångar 3 240 4 053 4 355 4 592 4 986 5 060 5 523 5 319 5 666 5 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 150 3 979 4 333 4 568 4 937 5 006 5 247 5 136 5 149 5 035
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 43 124 124 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 73 21 24 49 54 233 59 393 158
Skulder och eget kapital 3 240 4 053 4 355 4 592 4 986 5 060 5 523 5 319 5 666 5 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 214 610 425 56 240 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 185 - 240 -
Löner till övriga anställda 501 478 272 401 72 66 63 69 56 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 23 23 59 23 19 21 0 103 32
Utdelning till aktieägare 159 269 269 160 143 127 127 120 92 89
Omsättning 196 257 243 277 400 407 565 544 646 950
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 98 129 122 139 400 204 271 272 312 320
Personalkostnader per anställd (tkr) 262 250 148 230 309 255 255 34 200 59
Rörelseresultat, EBITDA -389 -274 -104 -232 25 -151 1 422 188 789
Nettoomsättningförändring -23,74% 5,76% -12,27% -30,75% -1,72% -24,91% -0,37% -12,68% -2,66% -%
Du Pont-modellen -3,06% -2,10% -1,70% -4,62% 1,58% -2,85% 5,54% 8,03% 3,60% 15,94%
Vinstmarginal -50,51% -33,07% -30,45% -76,53% 19,75% -35,38% 56,46% 78,49% 32,74% 134,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 596,43% 1 540,08% 1 774,49% 1 641,16% 1 229,00% 1 224,82% 972,14% 945,40% 822,31% 797,97%
Soliditet 97,22% 98,17% 99,49% 99,48% 99,02% 98,93% 95,58% 98,24% 92,45% 96,06%
Kassalikviditet 3 615,73% 5 521,92% 20 633,33% 19 041,67% 10 132,65% 9 331,48% 2 361,37% 8 816,95% 1 403,56% 3 332,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...