Visa allt om S. Hellbergs Bokhandels Aktiebolag
Visa allt om S. Hellbergs Bokhandels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 540 1 672 1 931 1 983 2 242 2 440 2 661 2 830 3 723 3 784
Övrig omsättning - - 10 - - - 2 - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 25 35 31 51 32 63 77 -10 36 43
Resultat efter finansnetto 2 7 6 15 -4 28 38 -48 4 19
Årets resultat 0 2 3 8 3 12 30 -47 2 14
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 10 23 36 49 64
Omsättningstillgångar 1 251 1 278 1 257 1 334 1 354 1 396 1 437 1 443 1 438 1 576
Tillgångar 1 251 1 278 1 257 1 334 1 354 1 406 1 460 1 479 1 487 1 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 523 524 521 518 510 507 495 465 689 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 521 525 442 527 544 598 379 423 371 441
Kortfristiga skulder 207 230 293 288 301 291 586 591 428 513
Skulder och eget kapital 1 251 1 278 1 257 1 334 1 354 1 406 1 460 1 479 1 487 1 640
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 380 323 437 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 370 389 403 382 451 534 82 292 296 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 159 153 185 188 158 187 209 272 309 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0
Omsättning 1 540 1 672 1 941 1 983 2 242 2 440 2 663 2 830 3 723 3 799
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 770 836 966 992 747 813 887 708 931 946
Personalkostnader per anställd (tkr) 265 271 294 286 222 242 224 222 261 255
Rörelseresultat, EBITDA 25 35 31 51 42 76 90 3 51 49
Nettoomsättningförändring -7,89% -13,41% -2,62% -11,55% -8,11% -8,31% -5,97% -23,99% -1,61% -%
Du Pont-modellen 2,00% 2,74% 2,47% 3,82% 2,36% 4,48% 5,27% -0,68% 2,49% 2,68%
Vinstmarginal 1,62% 2,09% 1,61% 2,57% 1,43% 2,58% 2,89% -0,35% 0,99% 1,16%
Bruttovinstmarginal 49,81% 48,86% 47,44% 45,39% 45,09% 45,66% 42,09% 46,78% 42,68% 38,93%
Rörelsekapital/omsättning 67,79% 62,68% 49,92% 52,75% 46,97% 45,29% 31,98% 30,11% 27,13% 28,09%
Soliditet 41,81% 41,00% 41,45% 38,83% 37,67% 36,58% 33,90% 31,44% 46,33% 41,89%
Kassalikviditet 31,88% 38,26% 12,29% 19,79% 18,94% 28,87% 15,36% 10,49% 46,73% 65,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...