Visa allt om Argo Bilradio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 779 1 007 1 794 2 311 3 023 1 894 625 520 703 745
Övrig omsättning - 25 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22 6
Resultat efter finansnetto -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22 6
Årets resultat -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22 6
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 19 28 37 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 218 210 402 538 649 712 262 150 230 220
Tillgångar 218 210 412 557 678 749 262 150 230 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 102 122 151 60 339 175 97 124 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 118 108 290 407 618 410 87 53 105 117
Skulder och eget kapital 218 210 412 557 678 749 262 150 230 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 351 - 138 137 137 104 67 53 70 86
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 382 468 571 922 569 140 117 105 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 87 95 168 163 277 172 52 39 42 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0
Omsättning 779 1 032 1 794 2 311 3 023 1 894 625 520 703 745
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 4 4 4 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 779 504 897 578 756 474 313 260 352 373
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 238 388 218 334 211 129 105 109 207
Rörelseresultat, EBITDA -46 -21 -83 101 -208 173 78 -28 22 7
Nettoomsättningförändring -22,64% -43,87% -22,37% -23,55% 59,61% 203,04% 20,19% -26,03% -5,64% -%
Du Pont-modellen -21,10% -14,29% -22,33% 16,34% -32,01% 21,90% 29,77% -18,67% 9,57% 2,73%
Vinstmarginal -5,91% -2,98% -5,13% 3,94% -7,18% 8,66% 12,48% -5,38% 3,13% 0,81%
Bruttovinstmarginal 55,97% 54,32% 62,21% 52,92% 55,24% 63,78% 58,24% 40,38% 38,41% 59,60%
Rörelsekapital/omsättning 12,84% 10,13% 6,24% 5,67% 1,03% 15,95% 28,00% 18,65% 17,78% 13,83%
Soliditet 46,33% 48,57% 29,61% 27,11% 8,85% 45,26% 66,79% 64,67% 53,91% 46,36%
Kassalikviditet 171,19% 179,63% 110,69% 109,09% 89,00% 145,61% 260,92% 222,64% 164,76% 125,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...