Visa allt om Argo Bilradio Aktiebolag
Visa allt om Argo Bilradio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 518 779 1 007 1 794 2 311 3 023 1 894 625 520 703
Övrig omsättning - - 25 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22
Resultat efter finansnetto -30 -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22
Årets resultat -30 -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 19 28 37 0 0 0
Omsättningstillgångar 175 218 210 402 538 649 712 262 150 230
Tillgångar 175 218 210 412 557 678 749 262 150 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 101 102 122 151 60 339 175 97 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 118 108 290 407 618 410 87 53 105
Skulder och eget kapital 175 218 210 412 557 678 749 262 150 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 351 - 138 137 137 104 67 53 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 259 0 382 468 571 922 569 140 117 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 65 87 95 168 163 277 172 52 39 42
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0
Omsättning 518 779 1 032 1 794 2 311 3 023 1 894 625 520 703
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 4 4 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 518 779 504 897 578 756 474 313 260 352
Personalkostnader per anställd (tkr) 324 439 238 388 218 334 211 129 105 109
Rörelseresultat, EBITDA -30 -46 -21 -83 101 -208 173 78 -28 22
Nettoomsättningförändring -33,50% -22,64% -43,87% -22,37% -23,55% 59,61% 203,04% 20,19% -26,03% -%
Du Pont-modellen -17,14% -21,10% -14,29% -22,33% 16,34% -32,01% 21,90% 29,77% -18,67% 9,57%
Vinstmarginal -5,79% -5,91% -2,98% -5,13% 3,94% -7,18% 8,66% 12,48% -5,38% 3,13%
Bruttovinstmarginal 60,23% 55,97% 54,32% 62,21% 52,92% 55,24% 63,78% 58,24% 40,38% 38,41%
Rörelsekapital/omsättning 19,31% 12,84% 10,13% 6,24% 5,67% 1,03% 15,95% 28,00% 18,65% 17,78%
Soliditet 57,14% 46,33% 48,57% 29,61% 27,11% 8,85% 45,26% 66,79% 64,67% 53,91%
Kassalikviditet 212,00% 171,19% 179,63% 110,69% 109,09% 89,00% 145,61% 260,92% 222,64% 164,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...