Visa allt om Rosells Metall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 170 67 118 127 20 68 143 116 209 428
Övrig omsättning - - - - - - - - - 176
Rörelseresultat (EBIT) 32 -11 51 -64 -77 -68 23 -44 -62 124
Resultat efter finansnetto 32 -11 51 -64 -75 -68 23 -37 -57 125
Årets resultat 32 -11 51 -64 -75 -68 23 -37 -57 125
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Omsättningstillgångar 180 157 170 118 189 264 338 321 376 417
Tillgångar 180 157 170 118 189 264 338 321 377 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 155 166 115 179 254 322 299 336 393
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder -7 3 3 3 10 10 16 23 41 26
Skulder och eget kapital 180 157 170 118 189 264 338 321 377 418
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 12 2 22 44 89 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 4 1 7 14 27 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 170 67 118 127 20 68 143 116 209 604
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 143 116 209 214
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 30 58 117 120
Rörelseresultat, EBITDA 32 -11 51 -64 -77 -68 23 -44 -62 124
Nettoomsättningförändring 153,73% -43,22% -7,09% 535,00% -70,59% -52,45% 23,28% -44,50% -51,17% -%
Du Pont-modellen 17,78% -7,01% 30,00% -53,39% -39,68% -25,76% 6,80% -11,21% -15,12% 29,90%
Vinstmarginal 18,82% -16,42% 43,22% -49,61% -375,00% -100,00% 16,08% -31,03% -27,27% 29,21%
Bruttovinstmarginal 97,06% 100,00% 93,22% 20,47% 85,00% 44,12% 90,21% 71,55% 81,82% 58,41%
Rörelsekapital/omsättning 110,00% 229,85% 141,53% 90,55% 895,00% 373,53% 225,17% 256,90% 160,29% 91,36%
Soliditet 103,89% 98,73% 97,65% 97,46% 94,71% 96,21% 95,27% 93,15% 89,12% 94,02%
Kassalikviditet -% 4 866,67% 4 733,33% 2 833,33% 1 540,00% 2 280,00% 1 887,50% 1 234,78% 826,83% 1 242,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...