Visa allt om Arjeplogstältet AB
Visa allt om Arjeplogstältet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 263 263 311 524 573 386 474 426 497 703
Övrig omsättning - 110 90 - - - - - 7 66
Rörelseresultat (EBIT) -54 53 -71 -47 18 -62 1 -114 -37 -590
Resultat efter finansnetto -57 52 -76 -53 19 -49 15 -102 -31 -549
Årets resultat -57 52 -66 -52 18 -50 9 1 29 -79
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 866 1 030 1 189 1 315 1 451 1 183 681 1 318 1 536 1 606
Omsättningstillgångar 137 241 146 423 286 462 1 024 378 527 662
Tillgångar 1 003 1 270 1 335 1 738 1 737 1 645 1 705 1 696 2 063 2 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 628 1 186 1 134 1 300 1 452 1 434 1 484 1 475 1 474 1 445
Obeskattade reserver 64 64 64 74 75 73 72 70 173 234
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 311 21 137 364 210 138 149 150 415 590
Skulder och eget kapital 1 003 1 270 1 335 1 738 1 737 1 645 1 705 1 696 2 063 2 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 30 4 0 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 18 28 32 32 39 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 7 10 10 10 12 10 5 9 33
Utdelning till aktieägare 500 500 0 100 100 0 0 0 0 0
Omsättning 263 373 401 524 573 386 474 426 504 769
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 263 263 311 524 573 386 474 426 497 352
Personalkostnader per anställd (tkr) - 25 37 42 42 51 40 8 14 106
Rörelseresultat, EBITDA 47 162 55 89 154 -11 50 -66 34 -509
Nettoomsättningförändring 0,00% -15,43% -40,65% -8,55% 48,45% -18,57% 11,27% -14,29% -29,30% -%
Du Pont-modellen -5,38% 4,33% -5,24% -2,47% 1,32% -2,98% 1,06% -5,42% -1,02% -23,63%
Vinstmarginal -20,53% 20,91% -22,51% -8,21% 4,01% -12,69% 3,80% -21,60% -4,23% -76,24%
Bruttovinstmarginal 91,63% 90,49% 73,63% 79,39% 80,80% 86,79% 77,43% 72,30% 84,31% 62,30%
Rörelsekapital/omsättning -66,16% 83,65% 2,89% 11,26% 13,26% 83,94% 184,60% 53,52% 22,54% 10,24%
Soliditet 67,59% 97,32% 88,68% 77,94% 86,77% 90,44% 90,15% 89,94% 77,49% 71,14%
Kassalikviditet 37,62% 947,62% 67,15% 92,03% 90,48% 300,00% 648,99% 214,67% 98,31% 94,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...