Visa allt om Josef Lindberg i Sandarne AB
Visa allt om Josef Lindberg i Sandarne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Nettoomsättning 113 158 123 083 133 817 111 474 110 584 99 967 89 374 86 578 102 690 71 624
Övrig omsättning 1 665 1 179 190 569 437 7 158 315 1 043 323
Rörelseresultat (EBIT) 1 731 2 075 3 324 1 511 3 333 4 907 2 766 -67 2 151 -240
Resultat efter finansnetto 1 032 1 179 2 270 -90 1 535 2 783 556 -2 438 -813 -2 489
Årets resultat 74 85 16 -28 614 1 964 376 -1 887 16 -2 047
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 493 20 917 22 419 23 159 18 538 17 479 20 547 24 380 31 003 31 629
Omsättningstillgångar 25 711 33 012 33 710 26 974 25 280 22 113 17 354 15 829 21 058 12 235
Tillgångar 51 203 53 929 56 129 50 133 43 818 39 592 37 901 40 209 52 061 43 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 880 4 806 4 579 4 563 4 591 3 978 2 014 1 638 3 440 -176
Obeskattade reserver 3 329 2 429 2 201 177 177 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 450 1 356 1 213 1 137 1 251 1 066 247 67 702 131
Långfristiga skulder 14 042 12 619 15 626 15 629 7 580 7 269 8 296 9 845 13 937 19 385
Kortfristiga skulder 27 502 32 718 32 510 28 627 30 219 27 279 27 344 28 659 33 981 24 524
Skulder och eget kapital 51 203 53 929 56 129 50 133 43 818 39 592 37 901 40 209 52 061 43 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-06
Löner till styrelse & VD 534 974 720 448 1 225 1 215 0 0 1 330 1 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 13 684 13 967 14 399 15 484 15 246 14 307 14 682 14 924 20 304 16 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 6 011 5 132 5 255 5 586 5 857 5 615 5 335 6 662 8 153 7 120
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 114 823 124 262 134 007 112 043 111 021 99 974 89 532 86 893 103 733 71 947
Nyckeltal
Antal anställda 31 35 36 38 41 38 38 44 57 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 650 3 517 3 717 2 934 2 697 2 631 2 352 1 968 1 802 1 302
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 593 600 588 571 577 553 490 544 470
Rörelseresultat, EBITDA 4 473 5 074 6 683 5 012 6 383 8 041 6 681 4 839 8 414 5 793
Nettoomsättningförändring -8,06% -8,02% 20,04% 0,80% 10,62% 11,85% 3,23% -15,69% 43,37% -%
Du Pont-modellen 3,62% 4,15% 6,10% 3,02% 7,68% 12,39% 7,35% -0,17% 4,27% -0,52%
Vinstmarginal 1,64% 1,82% 2,56% 1,36% 3,04% 4,91% 3,12% -0,08% 2,17% -0,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,58% 0,24% 0,90% -1,48% -4,47% -5,17% -11,18% -14,82% -12,58% -17,16%
Soliditet 14,60% 12,42% 11,22% 9,36% 10,78% 10,05% 5,31% 4,07% 6,61% -0,40%
Kassalikviditet 93,49% 100,90% 103,69% 94,23% 83,66% 80,74% 63,47% 55,23% 61,97% 49,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...