Visa allt om Josef Lindberg i Sandarne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 123 083 133 817 111 474 110 584 99 967 89 374 86 578 102 690 71 624 81 201
Övrig omsättning 1 179 190 569 437 7 158 315 1 043 323 880
Rörelseresultat (EBIT) 2 075 3 324 1 511 3 333 4 907 2 766 -67 2 151 -240 1 738
Resultat efter finansnetto 1 179 2 270 -90 1 535 2 783 556 -2 438 -813 -2 489 -410
Årets resultat 85 16 -28 614 1 964 376 -1 887 16 -2 047 -212
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 917 22 419 23 159 18 538 17 479 20 547 24 380 31 003 31 629 41 460
Omsättningstillgångar 33 012 33 710 26 974 25 280 22 113 17 354 15 829 21 058 12 235 14 017
Tillgångar 53 929 56 129 50 133 43 818 39 592 37 901 40 209 52 061 43 864 55 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 806 4 579 4 563 4 591 3 978 2 014 1 638 3 440 -176 1 871
Obeskattade reserver 2 429 2 201 177 177 0 0 0 0 0 424
Avsättningar (tkr) 1 356 1 213 1 137 1 251 1 066 247 67 702 131 149
Långfristiga skulder 12 619 15 626 15 629 7 580 7 269 8 296 9 845 13 937 19 385 22 979
Kortfristiga skulder 32 718 32 510 28 627 30 219 27 279 27 344 28 659 33 981 24 524 30 054
Skulder och eget kapital 53 929 56 129 50 133 43 818 39 592 37 901 40 209 52 061 43 864 55 477
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 974 720 448 1 225 1 215 0 0 1 330 1 115 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 13 967 14 399 15 484 15 246 14 307 14 682 14 924 20 304 16 915 18 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 5 132 5 255 5 586 5 857 5 615 5 335 6 662 8 153 7 120 7 495
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 124 262 134 007 112 043 111 021 99 974 89 532 86 893 103 733 71 947 82 081
Nyckeltal
Antal anställda 35 36 38 41 38 38 44 57 55 70
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 517 3 717 2 934 2 697 2 631 2 352 1 968 1 802 1 302 1 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 593 600 588 571 577 553 490 544 470 409
Rörelseresultat, EBITDA 5 074 6 683 5 012 6 383 8 041 6 681 4 839 8 414 5 793 8 527
Nettoomsättningförändring -8,02% 20,04% 0,80% 10,62% 11,85% 3,23% -15,69% 43,37% -11,79% -%
Du Pont-modellen 4,15% 6,10% 3,02% 7,68% 12,39% 7,35% -0,17% 4,27% -0,52% 3,14%
Vinstmarginal 1,82% 2,56% 1,36% 3,04% 4,91% 3,12% -0,08% 2,17% -0,32% 2,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,24% 0,90% -1,48% -4,47% -5,17% -11,18% -14,82% -12,58% -17,16% -19,75%
Soliditet 12,42% 11,22% 9,36% 10,78% 10,05% 5,31% 4,07% 6,61% -0,40% 3,92%
Kassalikviditet 100,90% 103,69% 94,23% 83,66% 80,74% 63,47% 55,23% 61,97% 49,89% 46,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...