Visa allt om Polara Production AB
Visa allt om Polara Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 6 155 143 602 514 30 20
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -54 -58 -117 -78 -13 383 424 -6 -1
Resultat efter finansnetto -24 -50 -52 -106 -42 -9 383 424 -6 -2
Årets resultat -24 -50 -52 -76 17 0 216 307 -6 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 10 10 7 14 21 28 36 12 15
Omsättningstillgångar 454 476 536 585 691 731 1 036 629 112 117
Tillgångar 462 486 546 592 705 753 1 064 664 124 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 450 474 524 576 653 636 636 420 113 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 90 101 10 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 12 22 16 22 27 328 234 10 13
Skulder och eget kapital 462 486 546 592 705 753 1 064 664 124 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 6 155 143 602 514 30 20
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 3 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -36 -51 -50 -110 -71 -6 390 426 -3 1
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -96,13% 8,39% -76,25% 17,12% 1 613,33% 50,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -17,91% -5,96% -1,06% 36,00% 63,86% -4,84% -0,75%
Vinstmarginal -% -% -% -1 766,67% -27,10% -5,59% 63,62% 82,49% -20,00% -5,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 9 483,33% 431,61% 492,31% 117,61% 76,85% 340,00% 520,00%
Soliditet 97,40% 97,53% 95,97% 97,30% 95,76% 93,27% 66,77% 64,34% 91,13% 89,47%
Kassalikviditet 3 783,33% 3 966,67% 2 436,36% 3 656,25% 3 140,91% 2 707,41% 315,85% 268,80% 1 120,00% 900,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...