Visa allt om Tagaeus Consult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 16 0 0 0 0 0 0 0 152
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -340 -58 -124 -103 -98 -108 -213 -45 -312 -197
Resultat efter finansnetto 491 -122 -194 -181 -178 -1 247 -211 2 956 -322 -186
Årets resultat 1 348 228 -194 -181 -828 -1 007 -211 2 956 -72 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 274 2 555 2 555 2 555 2 655 2 655 2 655 2 555 905 905
Omsättningstillgångar 2 253 28 20 29 296 1 023 1 644 1 211 548 942
Tillgångar 3 527 2 583 2 575 2 584 2 951 3 678 4 299 3 766 1 453 1 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 548 1 201 972 1 166 1 333 2 162 3 169 3 681 975 1 047
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 244 1 292 1 340 1 388 1 484 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 978 139 310 78 230 32 1 130 86 479 550
Skulder och eget kapital 3 527 2 583 2 575 2 584 2 951 3 678 4 299 3 766 1 453 1 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 200 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - - 0 67 91
Utdelning till aktieägare 1 100 0 0 0 0 0 0 300 0 0
Omsättning 0 16 0 0 0 0 0 0 0 152
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - - - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 152
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 268 267
Rörelseresultat, EBITDA -340 -58 -124 -103 -98 -108 -213 -45 -312 -194
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -2,25% -% -% -% -% -% -% -% -10,07%
Vinstmarginal -% -362,50% -% -% -% -% -% -% -% -122,37%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -693,75% -% -% -% -% -% -% -% 257,89%
Soliditet 72,24% 46,50% 37,75% 45,12% 45,17% 58,78% 73,71% 97,74% 67,10% 66,43%
Kassalikviditet 230,37% 20,14% 6,45% 37,18% 128,70% 3 196,88% 145,49% 1 408,14% 114,41% 171,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...