Visa allt om Tagaeus Consult AB
Visa allt om Tagaeus Consult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -102 -340 -58 -124 -103 -98 -108 -213 -45 -312
Resultat efter finansnetto -42 491 -122 -194 -181 -178 -1 247 -211 2 956 -322
Årets resultat -42 1 348 228 -194 -181 -828 -1 007 -211 2 956 -72
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 274 2 555 2 555 2 555 2 655 2 655 2 655 2 555 905
Omsättningstillgångar 1 484 2 253 28 20 29 296 1 023 1 644 1 211 548
Tillgångar 1 484 3 527 2 583 2 575 2 584 2 951 3 678 4 299 3 766 1 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 407 2 548 1 201 972 1 166 1 333 2 162 3 169 3 681 975
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 244 1 292 1 340 1 388 1 484 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 978 139 310 78 230 32 1 130 86 479
Skulder och eget kapital 1 484 3 527 2 583 2 575 2 584 2 951 3 678 4 299 3 766 1 453
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - - - 0 67
Utdelning till aktieägare 1 030 1 100 0 0 0 0 0 0 300 0
Omsättning 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 268
Rörelseresultat, EBITDA -102 -340 -58 -124 -103 -98 -108 -213 -45 -312
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -2,25% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -362,50% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -693,75% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,81% 72,24% 46,50% 37,75% 45,12% 45,17% 58,78% 73,71% 97,74% 67,10%
Kassalikviditet 1 927,27% 230,37% 20,14% 6,45% 37,18% 128,70% 3 196,88% 145,49% 1 408,14% 114,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...