Visa allt om Helldéns Verkstads Aktiebolag
Visa allt om Helldéns Verkstads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 303 279 343 196 348 1 338 1 130 1 305 1 110 1 287
Övrig omsättning 200 202 200 200 200 200 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 184 196 57 3 412 250 366 276 491
Resultat efter finansnetto 112 190 262 63 18 415 235 347 243 478
Årets resultat 86 108 215 81 12 311 365 237 154 308
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 507 507 502 13 34 1 627 1 691
Omsättningstillgångar 1 233 1 369 1 227 627 742 849 1 290 1 033 1 887 1 353
Tillgångar 1 233 1 369 1 227 1 135 1 249 1 351 1 303 1 068 3 514 3 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 410 451 387 305 447 486 384 1 747 1 593
Obeskattade reserver 119 119 70 70 119 120 130 396 397 387
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 774 840 705 678 825 783 687 287 1 369 1 064
Skulder och eget kapital 1 233 1 369 1 227 1 135 1 249 1 351 1 303 1 068 3 514 3 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 45 98 99 281 270 156 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 13 36 33 70 70 51 49
Utdelning till aktieägare 0 156 150 150 0 154 350 264 1 600 0
Omsättning 503 481 543 396 548 1 538 1 130 1 305 1 110 1 287
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 196 348 669 565 653 555 644
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 58 134 66 182 173 104 107
Rörelseresultat, EBITDA 113 184 196 57 4 423 272 391 309 563
Nettoomsättningförändring 8,60% -18,66% 75,00% -43,68% -73,99% 18,41% -13,41% 17,57% -13,75% -%
Du Pont-modellen 9,16% 13,81% 21,27% 5,64% 1,44% 30,72% 19,19% 41,29% 9,13% 17,38%
Vinstmarginal 37,29% 67,74% 76,09% 32,65% 5,17% 31,02% 22,12% 33,79% 28,92% 41,10%
Bruttovinstmarginal 29,70% 48,75% 43,15% 32,14% 32,47% 42,30% 76,73% 75,71% 67,75% 78,79%
Rörelsekapital/omsättning 151,49% 189,61% 152,19% -26,02% -23,85% 4,93% 53,36% 57,16% 46,67% 22,46%
Soliditet 35,10% 36,73% 41,21% 38,64% 31,44% 39,63% 44,65% 62,65% 57,85% 61,49%
Kassalikviditet 158,40% 161,43% 172,34% 90,56% 87,64% 106,13% 186,61% 352,96% 136,23% 126,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...