Visa allt om Kvinnohälsan - Gyn Art AB
Visa allt om Kvinnohälsan - Gyn Art AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 540 2 545 2 492 2 720 3 479 2 094 2 367 3 731 2 613 2 168
Övrig omsättning 494 504 494 494 15 - - - 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 609 626 842 849 843 378 282 697 277 274
Resultat efter finansnetto 576 598 801 774 761 298 179 562 134 122
Årets resultat 324 342 462 422 415 160 127 400 92 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 105 2 151 2 204 2 257 2 316 2 407 2 502 2 632 2 731 2 740
Omsättningstillgångar 2 360 1 881 1 537 1 329 1 301 597 315 648 297 359
Tillgångar 4 465 4 033 3 741 3 585 3 617 3 003 2 817 3 281 3 029 3 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 624 1 300 1 108 796 574 286 253 526 218 215
Obeskattade reserver 978 826 672 468 271 77 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 498 1 538 1 576 1 885 2 218 2 284 2 349 2 398 2 536 2 572
Kortfristiga skulder 365 368 386 436 555 356 214 357 274 312
Skulder och eget kapital 4 465 4 033 3 741 3 585 3 617 3 003 2 817 3 281 3 029 3 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 132 750 390 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 041 1 016 1 036 1 001 1 179 646 768 862 801 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 563 430 434 423 482 254 343 583 417 290
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 150 200 127 127 400 92 89
Omsättning 3 034 3 049 2 986 3 214 3 494 2 094 2 367 3 731 2 658 2 168
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 847 848 831 907 1 160 1 047 789 746 871 723
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 512 495 481 584 462 405 437 524 352
Rörelseresultat, EBITDA 655 679 895 908 934 504 413 828 445 416
Nettoomsättningförändring -0,20% 2,13% -8,38% -21,82% 66,14% -11,53% -36,56% 42,79% 20,53% -%
Du Pont-modellen 13,66% 15,77% 22,94% 24,10% 23,42% 12,59% 10,01% 21,30% 9,21% 8,84%
Vinstmarginal 24,02% 24,99% 34,43% 31,76% 24,35% 18,05% 11,91% 18,73% 10,68% 12,64%
Bruttovinstmarginal 92,68% 93,40% 95,14% 92,35% 93,33% 95,61% 93,83% 95,44% 94,83% 94,79%
Rörelsekapital/omsättning 78,54% 59,45% 46,19% 32,83% 21,44% 11,51% 4,27% 7,80% 0,88% 2,17%
Soliditet 53,46% 48,21% 43,63% 31,82% 21,39% 11,41% 8,98% 16,03% 7,20% 6,94%
Kassalikviditet 646,58% 511,14% 398,19% 304,82% 234,41% 167,70% 147,20% 181,51% 108,39% 115,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...