Visa allt om VVS Johansson & Svensson Eftr. Aktiebolag
Visa allt om VVS Johansson & Svensson Eftr. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 632 1 116 1 330 1 598 1 753 2 384 2 409 2 621 2 495 2 369
Övrig omsättning - 110 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 0 -22 32 28 214 44 149 222 147
Resultat efter finansnetto 0 -4 -27 28 25 208 38 142 207 127
Årets resultat 10 21 22 28 13 119 16 61 107 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 12 26 41 56 71 86 101 10 13
Omsättningstillgångar 948 875 907 891 965 848 769 877 949 1 013
Tillgångar 953 888 933 932 1 021 919 855 977 960 1 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 580 558 536 508 495 376 422 361 254
Obeskattade reserver 120 135 168 225 239 237 196 186 130 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 32 5 68 306
Kortfristiga skulder 244 173 206 171 274 187 251 365 401 389
Skulder och eget kapital 953 888 933 932 1 021 919 855 977 960 1 025
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 252 252 252 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 252 252 252 0 - 0 255 228 118 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 80 80 80 83 80 81 86 39 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0
Omsättning 1 632 1 226 1 330 1 598 1 753 2 384 2 409 2 621 2 495 2 369
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 632 1 116 1 330 1 598 1 753 2 384 2 409 2 621 2 495 2 369
Personalkostnader per anställd (tkr) 332 332 332 332 335 332 337 314 158 174
Rörelseresultat, EBITDA 14 14 -8 47 43 229 59 153 224 151
Nettoomsättningförändring 46,24% -16,09% -16,77% -8,84% -26,47% -1,04% -8,09% 5,05% 5,32% -%
Du Pont-modellen 0,73% 0,11% -2,25% 3,43% 2,74% 23,29% 5,15% 15,25% 23,12% 14,54%
Vinstmarginal 0,43% 0,09% -1,58% 2,00% 1,60% 8,98% 1,83% 5,68% 8,90% 6,29%
Bruttovinstmarginal 32,41% 41,49% 38,12% 45,81% 34,91% 36,24% 35,70% 29,38% 34,27% 28,92%
Rörelsekapital/omsättning 43,14% 62,90% 52,71% 45,06% 39,42% 27,73% 21,50% 19,53% 21,96% 26,34%
Soliditet 71,63% 77,17% 73,85% 75,30% 67,01% 72,87% 60,87% 56,90% 47,35% 30,12%
Kassalikviditet 152,87% 186,13% 160,68% 209,94% 120,07% 228,88% 120,32% 75,62% 76,56% 31,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...