Visa allt om Libroborgs Fastighets AB
Visa allt om Libroborgs Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 945 1 419 1 409 1 010 532 306 303 297 391 1 033
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 19 -296 347 173 110 51 8 -143 610
Resultat efter finansnetto 12 16 -299 344 173 110 48 9 -140 608
Årets resultat 12 16 -299 344 173 110 48 9 -140 608
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 29 35 730 742 742 732 766 800 807
Omsättningstillgångar 876 491 141 93 41 195 373 651 782 861
Tillgångar 901 521 176 824 783 937 1 106 1 417 1 582 1 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 157 -1 168 -1 184 -885 -1 229 -1 402 -1 512 -1 560 -1 568 -1 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 045 457 303 672 982 1 354 1 574 1 891 1 891 1 991
Kortfristiga skulder 1 013 1 232 1 057 1 036 1 030 985 1 044 1 085 1 260 1 105
Skulder och eget kapital 901 521 176 824 783 937 1 106 1 417 1 582 1 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 36 54 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 337 358 0 - - 0 0 0 2 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 123 121 0 - - 31 36 29 22 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 945 1 419 1 409 1 010 532 306 303 297 391 1 033
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 945 1 419 1 409 1 010 532 306 303 297 391 1 033
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 480 511 456 236 31 72 83 23 11
Rörelseresultat, EBITDA 19 23 399 363 173 133 85 42 -109 638
Nettoomsättningförändring -33,40% 0,71% 39,50% 89,85% 73,86% 0,99% 2,02% -24,04% -62,15% -%
Du Pont-modellen 1,66% 3,65% -168,18% 42,11% 22,09% 11,74% 4,61% 0,78% -8,72% 36,57%
Vinstmarginal 1,59% 1,34% -21,01% 34,36% 32,52% 35,95% 16,83% 3,70% -35,29% 59,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,50% -52,22% -65,01% -93,37% -185,90% -258,17% -221,45% -146,13% -122,25% -23,62%
Soliditet -128,41% -224,18% -672,73% -107,40% -156,96% -149,63% -136,71% -110,09% -99,12% -85,61%
Kassalikviditet 86,48% 39,85% 13,34% 8,98% 3,98% 19,80% 35,73% 60,00% 62,06% 77,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...