Visa allt om Martin Magnusson & Co Aktiebolag
Visa allt om Martin Magnusson & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 271 688 246 215 210 524 201 784 230 853 207 623 172 718 130 136 112 688 104 843
Övrig omsättning 552 4 969 695 1 121 333 413 824 1 725 1 710 1 032
Rörelseresultat (EBIT) 41 149 39 337 22 299 32 393 42 292 34 788 25 821 25 529 17 498 14 886
Resultat efter finansnetto 40 524 44 128 22 120 32 379 42 407 34 992 25 926 25 978 18 582 15 259
Årets resultat 22 494 25 514 12 811 17 948 23 520 25 080 23 733 14 447 13 647 10 838
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 799 53 909 24 003 22 867 20 064 18 994 17 982 13 708 8 843 5 936
Omsättningstillgångar 239 620 196 186 187 482 172 530 166 550 144 066 124 731 109 986 91 988 69 685
Tillgångar 291 419 250 095 211 485 195 397 186 614 163 060 142 713 123 694 100 831 75 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 430 119 936 103 421 99 610 90 662 76 142 60 062 45 306 40 882 43 075
Obeskattade reserver 47 999 37 244 26 240 20 671 12 398 1 907 1 797 8 302 2 016 2 142
Avsättningar (tkr) 246 263 282 301 335 335 335 335 335 335
Långfristiga skulder 0 0 1 500 3 500 5 500 8 500 0 1 200 0 5 416
Kortfristiga skulder 110 744 92 652 80 042 71 315 77 719 76 176 80 519 68 551 57 598 24 653
Skulder och eget kapital 291 419 250 095 211 485 195 397 186 614 163 060 142 713 123 694 100 831 75 621
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 340 1 303 1 281 1 604 1 479 1 446 1 395 1 392 1 525 1 466
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 598 18 910 19 577 17 410 15 947 15 163 13 706 10 978 9 378 7 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 8 266 8 183 7 894 7 780 7 472 6 916 6 733 5 602 5 414 5 028
Utdelning till aktieägare 10 10 9 000 9 000 9 9 9 9 000 9 000 9 000
Omsättning 272 240 251 184 211 219 202 905 231 186 208 036 173 542 131 861 114 398 105 875
Nyckeltal
Antal anställda 50 50 49 46 45 38 37 31 29 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 434 4 924 4 296 4 387 5 130 5 464 4 668 4 198 3 886 4 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 584 568 587 582 553 619 590 580 563 541
Rörelseresultat, EBITDA 44 369 42 666 26 063 35 268 44 272 36 584 27 146 26 744 18 221 15 701
Nettoomsättningförändring 10,35% 16,95% 4,33% -12,59% 11,19% 20,21% 32,72% 15,48% 7,48% -%
Du Pont-modellen 14,27% 17,75% 10,70% 16,83% 23,07% 21,66% 18,29% 21,39% 18,74% 20,91%
Vinstmarginal 15,31% 18,03% 10,75% 16,30% 18,65% 17,01% 15,11% 20,33% 16,77% 15,08%
Bruttovinstmarginal 42,70% 41,83% 43,34% 46,36% 46,05% 45,31% 47,60% 54,13% 47,28% 49,09%
Rörelsekapital/omsättning 47,44% 42,05% 51,03% 50,16% 38,48% 32,70% 25,60% 31,84% 30,52% 42,95%
Soliditet 58,29% 59,57% 58,58% 58,77% 53,48% 47,56% 43,01% 41,46% 41,98% 59,00%
Kassalikviditet 121,47% 101,91% 120,07% 120,45% 97,26% 98,68% 79,66% 88,75% 91,21% 125,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...