Visa allt om GK Door Aktiebolag
Visa allt om GK Door Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 21 853 20 861 18 170 16 777 18 189 20 052 17 210 13 715 15 555 19 757
Övrig omsättning 303 313 61 460 4 135 1 67 - 647
Rörelseresultat (EBIT) 3 044 4 070 1 734 2 037 1 766 3 123 1 243 1 072 1 124 1 714
Resultat efter finansnetto 3 100 4 154 1 836 2 080 1 964 3 093 986 1 216 1 821 1 813
Årets resultat 1 837 2 677 1 532 1 135 1 136 2 177 868 744 1 692 1 662
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 773 961 1 195 1 818 1 673 2 643 2 525 2 782 2 883 3 574
Omsättningstillgångar 11 317 9 902 7 313 7 798 11 037 9 364 7 287 5 971 7 461 6 238
Tillgångar 12 090 10 863 8 508 9 616 12 710 12 007 9 812 8 753 10 345 9 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 675 5 838 4 161 4 629 5 994 6 858 5 432 5 314 6 570 4 878
Obeskattade reserver 3 408 2 655 1 917 2 073 1 549 1 124 1 043 1 442 1 286 1 660
Avsättningar (tkr) 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 613 2 370 2 430 2 913 5 166 4 025 3 338 1 997 2 489 3 275
Skulder och eget kapital 12 090 10 863 8 508 9 616 12 710 12 007 9 812 8 753 10 345 9 812
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 609 681 662 573 515 487 455 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 411 4 024 3 465 3 364 3 381 3 425 3 318 2 798 3 268 3 376
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 716 1 478 1 542 1 680 1 778 1 784 1 419 1 419 1 543 1 554
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 1 000 2 000 2 500 2 000 750 750 2 000 0
Omsättning 22 156 21 174 18 231 17 237 18 193 20 187 17 211 13 782 15 555 20 404
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 14 14 14 16 16 14 15 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 561 1 490 1 298 1 198 1 299 1 253 1 076 980 1 037 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 372 389 402 409 364 332 338 354 289
Rörelseresultat, EBITDA 3 177 4 272 2 019 2 251 1 972 3 326 1 433 1 262 1 353 1 947
Nettoomsättningförändring 4,76% 14,81% 8,30% -7,76% -9,29% 16,51% 25,48% -11,83% -21,27% -%
Du Pont-modellen 25,66% 38,24% 21,61% 21,69% 15,45% 27,43% 14,14% 14,02% 17,62% 18,49%
Vinstmarginal 14,19% 19,91% 10,12% 12,43% 10,80% 16,42% 8,06% 8,95% 11,72% 9,18%
Bruttovinstmarginal 57,95% 61,06% 58,49% 63,28% 59,67% 57,80% 56,19% 61,25% 60,44% 46,80%
Rörelsekapital/omsättning 39,83% 36,11% 26,87% 29,12% 32,28% 26,63% 22,95% 28,98% 31,96% 15,00%
Soliditet 68,93% 72,81% 66,48% 64,03% 56,14% 64,02% 63,19% 72,57% 72,46% 61,90%
Kassalikviditet 357,98% 340,72% 237,57% 207,21% 183,06% 199,38% 184,27% 244,82% 243,87% 147,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...