Visa allt om Aktiebolaget Förstbergs Handelsträdgård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 12 900 12 468 13 107 12 558 14 361 13 840 12 298 11 279 12 241 11 873
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 331 1 150 1 233 452 730 565 101 -9 654 511
Resultat efter finansnetto 1 164 1 405 1 296 674 666 352 -307 1 630 584 662
Årets resultat 724 1 302 648 424 531 304 11 1 561 241 880
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 357 2 721 2 732 3 044 3 353 3 940 4 659 4 015 2 475 2 886
Omsättningstillgångar 13 847 12 503 10 934 9 747 9 568 8 250 7 858 8 679 12 799 11 939
Tillgångar 16 204 15 223 13 666 12 791 12 922 12 190 12 517 12 695 15 274 14 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 737 12 013 10 710 10 062 9 638 9 107 8 803 8 792 10 631 10 390
Obeskattade reserver 935 753 957 565 441 528 673 1 187 1 495 1 428
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 800 744 719 696 638 608 589 550 1 113 1 076
Kortfristiga skulder 1 732 1 713 1 279 1 467 2 204 1 946 2 453 2 166 2 035 1 930
Skulder och eget kapital 16 204 15 223 13 666 12 791 12 922 12 190 12 517 12 695 15 274 14 825
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 2 412 593 613 675 758 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 2 007 2 148 1 953 2 323 0 1 476 1 364 1 217 1 254 1 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 587 654 578 653 713 696 747 682 752 643
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0
Omsättning 12 900 12 468 13 107 12 558 14 361 13 840 12 298 11 279 12 241 11 873
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 613 1 559 1 638 1 570 1 795 1 730 1 537 1 410 1 530 1 484
Personalkostnader per anställd (tkr) 326 351 321 378 395 351 338 326 348 331
Rörelseresultat, EBITDA 1 601 1 421 1 527 883 1 245 1 100 535 381 1 064 950
Nettoomsättningförändring 3,46% -4,88% 4,37% -12,55% 3,76% 12,54% 9,03% -7,86% 3,10% -%
Du Pont-modellen 8,53% 9,47% 9,89% 5,53% 6,12% 4,68% 1,36% 13,81% 6,96% 6,09%
Vinstmarginal 10,72% 11,56% 10,32% 5,63% 5,51% 4,12% 1,38% 15,54% 8,68% 7,61%
Bruttovinstmarginal 46,92% 49,53% 46,59% 49,71% 51,59% 46,61% 45,09% 47,43% 48,82% 51,19%
Rörelsekapital/omsättning 93,91% 86,54% 73,66% 65,93% 51,28% 45,55% 43,95% 57,74% 87,93% 84,30%
Soliditet 83,10% 82,77% 83,53% 81,92% 77,10% 77,90% 74,20% 75,99% 76,65% 77,02%
Kassalikviditet 726,04% 644,60% 767,71% 595,84% 346,14% 316,86% 235,83% 325,07% 552,14% 537,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...