Visa allt om Aktiebolaget Förstbergs Handelsträdgård
Visa allt om Aktiebolaget Förstbergs Handelsträdgård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 428 12 900 12 468 13 107 12 558 14 361 13 840 12 298 11 279 12 241
Övrig omsättning 222 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 163 1 331 1 150 1 233 452 730 565 101 -9 654
Resultat efter finansnetto 1 032 1 164 1 405 1 296 674 666 352 -307 1 630 584
Årets resultat 599 724 1 302 648 424 531 304 11 1 561 241
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 010 2 357 2 721 2 732 3 044 3 353 3 940 4 659 4 015 2 475
Omsättningstillgångar 15 364 13 847 12 503 10 934 9 747 9 568 8 250 7 858 8 679 12 799
Tillgångar 16 373 16 204 15 223 13 666 12 791 12 922 12 190 12 517 12 695 15 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 336 12 737 12 013 10 710 10 062 9 638 9 107 8 803 8 792 10 631
Obeskattade reserver 1 163 935 753 957 565 441 528 673 1 187 1 495
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 315 800 744 719 696 638 608 589 550 1 113
Kortfristiga skulder 1 561 1 732 1 713 1 279 1 467 2 204 1 946 2 453 2 166 2 035
Skulder och eget kapital 16 373 16 204 15 223 13 666 12 791 12 922 12 190 12 517 12 695 15 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 2 412 593 613 675 758
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 662 2 007 2 148 1 953 2 323 0 1 476 1 364 1 217 1 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 615 587 654 578 653 713 696 747 682 752
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Omsättning 11 650 12 900 12 468 13 107 12 558 14 361 13 840 12 298 11 279 12 241
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 633 1 613 1 559 1 638 1 570 1 795 1 730 1 537 1 410 1 530
Personalkostnader per anställd (tkr) 325 326 351 321 378 395 351 338 326 348
Rörelseresultat, EBITDA 1 298 1 601 1 421 1 527 883 1 245 1 100 535 381 1 064
Nettoomsättningförändring -11,41% 3,46% -4,88% 4,37% -12,55% 3,76% 12,54% 9,03% -7,86% -%
Du Pont-modellen 7,16% 8,53% 9,47% 9,89% 5,53% 6,12% 4,68% 1,36% 13,81% 6,96%
Vinstmarginal 10,26% 10,72% 11,56% 10,32% 5,63% 5,51% 4,12% 1,38% 15,54% 8,68%
Bruttovinstmarginal 43,98% 46,92% 49,53% 46,59% 49,71% 51,59% 46,61% 45,09% 47,43% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning 120,78% 93,91% 86,54% 73,66% 65,93% 51,28% 45,55% 43,95% 57,74% 87,93%
Soliditet 56,45% 83,10% 82,77% 83,53% 81,92% 77,10% 77,90% 74,20% 75,99% 76,65%
Kassalikviditet 897,76% 726,04% 644,60% 767,71% 595,84% 346,14% 316,86% 235,83% 325,07% 552,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...