Visa allt om Aktiebolaget Arthur Ekströms Möbler
Visa allt om Aktiebolaget Arthur Ekströms Möbler

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 4 200 5 227 5 786 6 448 6 884 6 898 7 366
Övrig omsättning - - - - - 307 4 2 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -2 -32 151 450 99 421 250 431
Resultat efter finansnetto 0 8 65 1 55 351 3 165 43 168
Årets resultat 0 4 51 1 40 340 2 130 31 121
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 48 18 38 278 318 403 463
Omsättningstillgångar 16 476 1 849 1 990 7 156 7 084 6 166 6 304 6 286 6 005 5 645
Tillgångar 16 476 1 849 1 990 7 204 7 102 6 204 6 581 6 604 6 408 6 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 508 1 830 1 977 2 076 2 230 2 440 2 400 2 698 2 608 2 616
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 1 0 4 919 4 508 3 418 3 947 3 614 3 300 3 133
Kortfristiga skulder 2 19 14 209 364 346 234 292 500 359
Skulder och eget kapital 16 476 1 849 1 990 7 204 7 102 6 204 6 581 6 604 6 408 6 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 150 100 100 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 550 567 527 555 551 556
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 91 103 111 115 212 236
Utdelning till aktieägare 155 150 0 148 155 250 300 300 40 40
Omsättning 0 0 0 4 200 5 227 6 093 6 452 6 886 6 898 7 368
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 742 1 929 2 149 2 295 2 299 2 455
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 264 257 248 325 354 365
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -2 172 171 470 140 534 364 534
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -19,65% -9,66% -10,27% -6,33% -0,20% -6,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,01% 2,20% 7,27% 1,57% 7,06% 3,93% 7,07%
Vinstmarginal -% -% -% 0,02% 2,98% 7,79% 1,60% 6,77% 3,65% 5,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 36,00% 36,19% 36,10% 36,10%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 165,40% 128,56% 100,59% 94,14% 87,07% 79,81% 71,76%
Soliditet 100,19% 98,97% 99,35% 28,82% 31,40% 39,33% 36,47% 40,85% 40,70% 42,83%
Kassalikviditet 823 800,00% 9 731,58% 14 214,29% 1 181,34% 553,57% 316,47% 304,70% 130,48% 116,80% 188,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...