Visa allt om Håkan Svenssons Måleriaffär Aktiebolag
Visa allt om Håkan Svenssons Måleriaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 704 9 355 8 514 8 839 8 155 7 431 7 364 7 814 6 895 6 606
Övrig omsättning 6 151 - 47 13 45 22 19 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 213 707 298 456 887 227 711 798 291 298
Resultat efter finansnetto 1 210 704 420 474 944 190 721 788 277 293
Årets resultat 815 445 242 264 526 74 395 659 277 293
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 14 88 137 217 232 179 82 133 104
Omsättningstillgångar 4 620 3 760 2 607 3 570 3 143 2 299 2 221 2 057 1 500 1 183
Tillgångar 4 626 3 774 2 695 3 707 3 360 2 532 2 400 2 139 1 633 1 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 962 1 147 702 1 460 1 697 1 170 1 097 702 242 160
Obeskattade reserver 1 053 895 767 667 558 337 252 70 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 0 0 239 117
Kortfristiga skulder 1 611 1 732 1 226 1 580 1 106 1 024 1 052 1 367 1 152 1 011
Skulder och eget kapital 4 626 3 774 2 695 3 707 3 360 2 532 2 400 2 139 1 633 1 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 274 4 331 3 908 4 083 3 451 3 315 3 181 3 287 3 289 2 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 961 1 920 1 411 1 629 1 392 1 203 929 1 160 1 201 1 173
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 1 000 500 0 0 0 0 0
Omsättning 10 710 9 506 8 514 8 886 8 168 7 476 7 386 7 833 6 945 6 606
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 823 720 655 680 680 619 614 651 575 601
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 477 419 446 406 376 350 378 371 372
Rörelseresultat, EBITDA 1 228 739 384 534 984 306 796 857 332 343
Nettoomsättningförändring 14,42% 9,88% -3,68% 8,39% 9,74% 0,91% -5,76% 13,33% 4,37% -%
Du Pont-modellen 26,22% 18,73% 15,73% 12,84% 28,30% 8,97% 30,54% 37,31% 17,88% 23,14%
Vinstmarginal 11,33% 7,56% 4,98% 5,39% 11,66% 3,05% 9,95% 10,21% 4,23% 4,51%
Bruttovinstmarginal 82,32% 82,86% 80,06% 83,17% 83,10% 80,68% 80,88% 80,85% 77,43% 74,89%
Rörelsekapital/omsättning 28,11% 21,68% 16,22% 22,51% 24,98% 17,16% 15,87% 8,83% 5,05% 2,60%
Soliditet 60,17% 48,89% 48,25% 52,65% 62,75% 56,02% 53,45% 35,18% 14,82% 12,42%
Kassalikviditet 221,66% 182,79% 144,78% 181,20% 215,10% 172,56% 172,62% 111,27% 90,02% 50,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...